Ook de damherten in het natuurgebied ten westen van Haarlem zijn zojuist vogelvrij verklaard en mogen worden afgeschoten. De Raad van State heeft vanochtend het bezwaar van de Faunabescherming afgewezen.

Zuid-Kennemerland
Damherten | Foto: ©Vildaphoto Yves Adams

Het aantal damherten moet volgens de provincie Noord-Holland in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in het Nationaal Park Zuid Kennemerland worden terug gebracht tot maximaal duizend dieren, De dieren zouden volgens het provinciebestuur een risico vormen voor het verkeer en natuurschade veroorzaken.

De Faunabescherming gaf in haar bezwaar aan dat andere diersoorten last hebben van de geweerknallen en dat daarbij nooit is aangetoond dat de herten schade veroorzaken. Helaas heeft de rechter geoordeeld dat de natuurvergunning voor afschot toch mag worden afgegeven.

De Faunabescherming heeft nog een procedure lopen die gaat over de flora- en faunawetontheffing. De rechtbank stelde de Faunabescherming eerder in het ongelijk maar er is hoger beroep aangetekend en de uitspraak hierover door de Raad van State wordt later dit jaar verwacht. Hopelijk zal de raad van State niet zwichten onder druk van oneigenlijke argumenten die met name door de provincie worden verspreid.

De argumenten voor het zeer drastisch omlaag brengen van de populatie zijn geen van allen houdbaar. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje:

“De damherten veroorzaken schade aan gewassen en verkeersongelukken”

Niet waar: Sinds om het grootste gedeelte van het gebied damhertkerende hekken staan, is het aantal verkeersongelukken drastisch afgenomen. Dat geldt ook voor schade aan landbouwgewassen. Bovendien moeten dergelijke problemen worden opgelost op de plaats waar ze optreden, dus op en rond de wegen en de landbouwgronden. Dat kan via rasters, overzichtelijke bermen en een snelheidsbeperking. Bovendien lost het schieten in het leefgebied, waar geen sprake is van schade of gevaar voor het verkeer, niets op.

“De damherten veroorzaken schade in het gebied”

Niet waar: Grote planteneters, zoals damherten, horen in dit gebied thuis en veroorzaken per definitie geen ‘schade’. Zij hebben uiteraard wel invloed op hun omgeving, zoals dat geldt voor elk dier. Door hun graasgedrag dragen zij juist bij aan het terugdringen van de ongewenste vergrassing en verruiging van dit gebied. Deze vergrassing en verruiging is een gevolg van overmatige stikstofdepositie door menselijke activiteiten.

“Het afschot leidt tot een structurele verlaging van het aantal damherten”

Niet waar: Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat zodra je gaat jagen, een populatie zich sneller gaat voortplanten. De voortplanting is immers afgestemd op de ruimte en het voedselaanbod. Elk gedood dier wordt vervangen door een nieuwe, zodat het afschot tot in lengte van jaren moet worden voortgezet.

Bron ©PiepVandaag.nl