Puppy
Foto: WikiMedia Commons

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) waarschuwt uit te kijken voor illegaal geïmporteerde pups. De regelgeving voor de Europese handel in pups dekt gezondheidsrisico’s niet goed af. Voor legale import van honden uit andere EU lidstaten gelden extra regels die bovenop de regels komen voor het niet-commerciële vervoer van gezelschapsdieren binnen EU. Standaard geldt dat pups ouder moeten zijn dan 3 maanden, voorzien moeten zijn van een paspoort en chip, en een verklaring dat de pup niet in contact is geweest met wilde dieren. 
Bij commercieel vervoer van meer dan 5 honden moet het transportmiddel aan bepaalde eisen voldoen en moet de vervoerder een vergunning hebben. Bovendien moeten de dieren 24 uur voor vertrek veterinair gekeurd worden en moet men bij binnenbrengen van de lading pups dit melden bij NVWA (meer informatie: site NVWA).

Helaas is met het oog op diergezondheid vaccinatie (Parvo, Hondenziekte etc.) niet verplicht. Omdat het vaccinatieschema nog niet is afgerond, zijn ook de dieren die wel gevaccineerd zijn niet volledig beschermd. In combinatie met de stress door het vervoer leidt dat tot een verhoogd risico op de virusinfecties.

Voor pups uit Oost-Europa geldt dat naast risico’s voor diergezondheid ook het welzijn van de pups vaak in het geding is. De omstandigheden waaronder ze gefokt worden zijn slecht en er zijn geen (EU-)regels voor het fokken van gezelschapsdieren. Er wordt te weinig rekening gehouden met erfelijke ziekten en de pups worden meestal onvoldoende gesocialiseerd waardoor gedragsproblemen op latere leeftijd kunnen ontstaan. Tot slot is het risico op insleep van rabiës niet denkbeeldig.

Dierenartsen adviseren nadrukkelijk dat mensen zich goed voorbereiden vóór zij een pup aanschaffen.

Bron: KNMVD