Langs de Nederlandse Noordzeekust worden nauwelijks nog bruinvissen gezien. Volgens Mardik Leopold, onderzoeker bij Imares, is dat een uitzonderlijke situatie. Maar wat nu precies de reden hiervoor is, is onbekend.

Noordzeekust
Bruinvis | Foto: Wikipedia

Leopold:

“Normaal komen er, zeker in het voorjaar, iedere dag meldingen binnen van mensen die bruinvissen hebben waargenomen. Dit jaar is het stil. En er spoelen ook bijna geen bruinvissen aan, dus ze zijn er gewoon niet.”

Het kan een tijdelijk dipje zijn, maar het kan ook duiden op een omslag in zee.

“Als deze toppredator wegblijft, dan is er iets aan de hand. Maar wat? Dat is heel lastig te achterhalen.”

Leopold onderzoekt de inhoud van de maag van aangespoelde bruinvissen.

“Als er nu een drastische wijziging in het voedsel van de dieren wordt ontdekt, dan zouden we weten wat het probleem is.”

Stel dat bruinvissen bijvoorbeeld bijna geen wijting meer in hun maag hebben, dan is hun afwezigheid te duiden. Er is dan simpelweg te weinig voedsel.

Het is ook mogelijk dat het een samengaan van heel veel verschillende factoren is die ervoor zorgt dat de bruinvissen wegblijven, maar dat is een stuk moeilijker vast te stellen. Zolang er geen dieren aanspoelen kan er echter ook geen onderzoek worden gedaan, en is er dus weinig zinnigs over te zeggen, vertelt Leopold.

Het is wel opvallend dat er zo’n enorm verschil is met 2013, toen er juist een recordaantal bruinvissen in de maand maart werden waargenomen. Op 4 maart 2013 werden maar liefst 126 dieren gezien. Een eerder record stamt uit 2006. Zeker 79 bruinvissen werden er toen gespot.

Het afgelopen decennium kwam de walvisachtige dus juist vaak voor bij de Nederlandse kust, maar eerder blijkt het dier ook al langere tijd afwezig te zijn geweest in de Nederlandse wateren. Zo kwam in de jaren ’60, ’70 en ’80 de bruinvis niet of nauwelijks voor in de Noordzee.

Over de oorzaak hiervan zegt Leopold:

“Daar zijn allemaal theorieën over, maar geen daarvan geeft een sluitend antwoord. We weten het gewoon niet.”

Niet alle wetenschappers zijn het erover eens dat de aantallen bruinvissen in de Noordzee afnemen. Nynke Osinga:
“Gelukkig heeft Stichting Rugvin, die maandelijks bruinvistellingen doet, geen afname geconstateerd in het aantal waarnemingen in het Nederlandse kustgebied.”
Bron: VroegeVogels ©PiepVandaag.nl