Minister Adema (LNV) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat bij een dode koe afkomstig van een boerderij in Zuid-Holland Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) is aangetroffen. BSE, ook ‘gekkekoeienziekte‘ genoemd, kan bij mensen die vlees eten de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaken, een dodelijke hersenaandoening die lijkt op Alzheimer.

Dode koe met BSE in Zuid-Holland
Dode koe met BSE in Zuid-Holland | Foto (illustratief): publiek domein

Het zou gaan om een koe die 9 jaar was en na haar dood ter destructie bij Rendac is aangeboden. Daarbij vindt standaard onderzoek plaats of runderen besmet zijn met BSE, waarvan 2 varianten bestaan. Ofwel een dier heeft de traditionele variant, die via eiwitten van niet voor consumptie geschikte dieren in veevoer verspreid kan worden, of het is een atypische variant van het bestaande virus bij een oudere koe.

BSE

Wanneer de klassieke variant via veevoer verspreid wordt is de kans groot dat een aanzienlijke hoeveelheid runderen besmet is geraakt. De klassieke variant werd in 1986 voor het eerst ontdekt in Groot-Brittannië. Het resultaat was een landelijke epidemie in 1992 die honderdduizenden dieren trof. De epidemie is bedwongen door het systematisch doden en vernietigen van aangetaste kuddes. Toch is een groot aantal toch door mensen is geconsumeerd, omdat veel besmette koeien werden geslacht voordat ze symptomen ontwikkelden.

Sinds 1997 zijn in Nederland 88 runderen met klassieke BSE aangetroffen. De laatste keer was echter sprake van een atypische variant, die kan ontstaan bij een rund dat ouder is en waarbij de traditionele variant nog aanwezig was en later is gemuteerd. Mogelijk gaat het in Zuid-Holland om de laatste optie, waardoor de kans op besmetting bij meer dieren kleiner is of mogelijk zelfs nul. Wanneer er echter sprake is van verspreiding via veevoer zullen komende tijd alle alarmbellen afgaan.

Het besmette bedrijf wordt niet bij naam genoemd, maar het is afgesloten van de buitenwereld. Er mogen geen dierlijke producten vervoerd worden. Er wordt geruststellend gemeld dat het vlees van de koe niet in de menselijke voedselketen is terechtgekomen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR