De man haalt flink uit naar zijn hond. Er klinkt een doffe klap en een jankend geluid. De tanden van de hond blikkeren in verweer. Hij springt naar voren om zichzelf te verdedigen, maar klapt in zijn lijn en wordt daardoor achterover gekatapulteerd. De man lacht gemeen en laat de bezem nogmaals neerdalen op de vastgelegde hond die nu piept en achteruit wegkruipt.

Hond - macht
Foto: Philippe Stanus photographies / Foter.com / CC BY-NC-ND

Met deze reactie lijkt de man tevreden. Hij laat zijn bezem vallen en loopt weg.

Zou de man dezelfde actie hebben uitgevoerd als deze hond had losgelopen? Ik denk het niet. Mensen die laaghartig zijn, zijn vaak ook laf. Je grammen halen bij een dier is laag. Je grammen halen bij een dier dat zich niet kan verdedigen, is daarnaast laf. In de wereld van vandaag de dag kan de mens te vaak zijn machtspositie ten opzichte van een dier misbruiken.

Het voorbeeld hierboven, doet ieder weldenkend mens, de maag keren. Een hond met een bezem slaan. Dat doe je niet. Gelukkig maar, dat de meesten van ons er zo over denken. Maar hoe veel mensen die bij dit voorbeeld denken ‘dat doe je niet’, geven hun hond wel zonder nadenken een ruk aan de riem, of slepen het dier op een warme dag mee naast een fiets over asfalt, aan diezelfde riem. De riem die verbinding tussen mens en dier zou moeten betekenen, wordt vaker dan we denken (en zonder nadenken!) ingezet als middel om macht uit te oefenen. Op een op dat moment onmachtige partij. Een hond die aan de lijn wordt meegesleept naast een snel voortbewegende fiets kan maar moeilijk aangeven dat het hem te veel is, dat hij te warm is, dat hij deze situatie niet wil.

En wat te denken van de hond die hele dagen in een bench – nauwelijks groter dan zijn eigen lichaam – zit te wachten op zijn baas. Omdat hij buiten die bench de kamer sloopt. Zonder die bench zou de baas moeten kijken naar het ‘waarom’ van het slopen. Is de hond (nog) niet in staat om zonder zijn baas ontspannen alleen te kunnen zijn? Heeft de hond te weinig zijn energie kunnen inzetten in bewegen, in bezig zijn met de baas – de baas waarvan hij zo afhankelijk is?

Zonder de hulpmiddelen van riem en bench, zonder de machtspositie die de mens inneemt ten opzichte van het dier, zouden we dan hetzelfde doen met het dier? Zouden we het dier hetzelfde aandoen? Of zouden we dan veel meer moeten kijken naar het dier, zijn wensen en de rol die wij moeten vervullen voor hem? De hond heeft er niet om gevraagd bij ons te komen wonen. Wij hebben voor hem gekozen. En daarmee is het onze plicht hem niet onmachtig te maken.

Ineke van Herwijnen, directeur Hondenbescherming ©PiepVandaag.nl