Helma van de VondevoortEen konijntje achter de garage of op het balkon. Aan eten en drinken geen gebrek. Maar wie er over nadenkt, voelt op zijn klompen aan dat het leven zo’n diertje weinig biedt. Toch is dit het lot van de bijna 1 miljoen konijnen in Nederland. Sommigen van hen gaan letterlijk dood van eenzaamheid! Omdat het vooral kinderen zijn die konijnen houden, heeft de Sophia-Vereeniging speciaal voor hen de Sophia KonijnenQuiz gelanceerd.

De meeste mensen vinden het raar als ik vertel dat het houden van een konijn veel moeilijker is dan het verzorgen van een hond of kat. Een konijn wordt vaak beschouwd als een ideaal en goedkoop speelkameraadje voor de kinderen. Toch is de verzorging van deze dieren lang niet zo eenvoudig als het lijkt. Zo hebben ze naast een schoon hok, eten en drinken ook veel bewegingsruimte en contact met andere konijnen nodig. Maar weinig mensen zijn bereid hun tuin (ook onder de grond) met gaas af te zetten en een groot binnen- en buitenverblijf aan te schaffen … En niet voor een tijdje maar voor minimaal tien jaar, dus ook als de kinderen al het huis uit zijn!

Overdreven? Nee. Want een konijn alleen in een hok vereenzaamt en lijdt onder het gebrek aan mogelijkheden om te kunnen graven en rennen. Uit frustratie zal het diertje afwijkend gedrag gaan vertonen. Denk daarbij aan tralieknagen, steeds dezelfde rondjes rennen, apathie en zelfbeschadiging. Dit zijn signalen van een ernstig verstoord welzijn. Dat blijkt alleen al uit het feit dat het merendeel van de konijnen in Nederland niet ouder wordt dan 4 jaar, terwijl ze met een goede verzorging 12 jaar oud kunnen worden en in het wild zelfs 15 jaar. De aandacht van een kind kan die behoefte aan soortgenoten niet compenseren. Konijnen zijn prooidieren en ervaren zelfs veel stress wanneer ze opgepakt en geknuffeld worden.

Bij eigenaren is vaak maar weinig kennis over de natuurlijke behoeften van konijnen. Dat bleek uit een enquête die de Sophia-Vereeniging dit jaar liet uitvoeren onder 19.000 huisdiereigenaren. Daarin werd de vraag gesteld: ‘Kunnen konijnen het beste alleen gehouden worden of liever met een of meer soortgenoten samen?’ Bijna de helft (47%) van de ondervraagden gaf daarop een verkeerd antwoord en stelde dat de dieren ofwel het beste alleen kunnen zitten, ofwel dat het niet uitmaakt hoe ze gehouden worden.

Om kinderen en hun ouders te informeren over de natuurlijke behoeften van konijnen, lanceert de Sophia-Vereeniging de Sophia KonijnenQuiz. Deze bestaat uit 11 vragen over de voeding, de huisvesting, de aanschaf en het sociale gedrag van konijnen. Nadat alle vragen zijn beantwoord, komt een score in beeld en zien de kinderen of zij goed voor konijnen kunnen zorgen. Daarbij wordt uitgebreide informatie gegeven over alles wat een konijn als huisdier nodig heeft. Tevens wordt in november en december een radiospotje over dit onderwerp uitgezonden op Kinderradio.fm, waarbij kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Sophia KonijnenQuiz.

Doe de Sophia KonijnenQuiz!

Helma van de Vondevoort
Sophia-Vereeniging