Er komt geen verbod algemeen verbod op snoeien, maaien en kappen tijdens het broedseizoen. Dat heeft Staatssecretaris Dijksma laten weten in een reactie op vragen van Marianne Thieme.

Grutto-eieren - broedseizoen
Foto: –Tico– / Foter / CC BY-NC-ND

Volgens Dijksma zou een dergelijk verbod voor provincies, gemeenten en bedrijven een te zware inbreuk vormen op de praktijk van onder de houtsector en de agrarische sector. Daarbij zo schrijft de staatssecretaris zou het slechts een minimale aanvulling zijn op de huidige wetgeving en daarmee haar doel voorbijschieten.

Zelfs een gedragscode over het maaien door boeren waarover in het verleden met LTO Nederland is gesproken gaat er niet komen. Een gedragscode zou het dagelijkse werk van de boeren in de weg zitten en onder boeren is te weinig draagvlak. Daarbij zouden boeren niet op vergelijkbare wijze over ecologische kennis kunnen beschikken als andere sectoren.

Een zeer teleurstellende uitspraak dus voor iedereen die zich in zet voor de toch al sombere toekomst van de weidevogels.

Bron ©PiepVandaag.nl