De varkenssector doet er alles aan om het dierenleed in deze verziekte industrie te verbloemen. Dat is nu definitief bevestigd met een uitspraak van het College van Beroep, inzake een eerder oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC). Varkens in Nood had geklaagd over ‘The Pig Story’, zogenaamd lesmateriaal uitgegeven door de varkenssector, wat een aaneenrijging bleek van leugens over dierenwelzijn. In hoger beroep is nu definitief vastgesteld dat het lesmateriaal onwaarheden bevat en ordinaire ‘reclame is op kinderen gericht’.

Lesmateriaal varkenssector staat bol van leugens
Voor het gemak wordt de kraamkooi niet genoemd in het lesmateriaal | Foto: Pork Checkoff/flickr

In het ongevraagd verspreide lesmateriaal wordt onder meer beweerd dat het kraamhok voor zeugen heel comfortabel is, maar voor het gemak wordt de kraamkooi niet genoemd, waarin het varken geen kant op kan en als een soort levende machine dient om de biggen van melk te voorzien. De kraamkooi zou nodig zijn om de hoge biggensterfte tegen te gaan omdat zeugen op biggetjes gaan liggen, maar de werkelijke toename van de biggensterfte komt doordat varkens zo gefokt worden dat ze absurd grote hoeveelheden jongen baren, waardoor er automatisch meer biggetjes doodgaan.
.

Nog steeds jaarlijks vijf miljoen biggen dood in kraamstal

.
Ook zouden de varkens het ‘gezellig’ hebben in de stal en zou er veel ‘gespeeld’ worden, terwijl de dieren in werkelijkheid een kort, leeg bestaan leiden dat bol staat van verveling en doelloosheid. Allemaal onwaarheden die ertoe dienen ‘om jonge kinderen een positief gevoel te geven over varkensvlees’, aldus het oordeel van de Reclame Code Commissie, drie maanden geleden.
.

The Pig Story misleidt kinderen

.
Varkens in Nood was naar de RCC gestapt om een oordeel te vragen over het ongevraagd verspreide lesmateriaal genaamd ‘The Pig Story’ en kreeg gelijk. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ging daarop in hoger beroep maar werd door het College van Beroep wederom in het ongelijk gesteld: er is wel degelijk sprake van ‘kindermarketing’ die ook nog eens vol onwaarheden staat.
.

Reclame Code Commissie: varkenssector misleidt met kindermarketing

Lesmateriaal varkenssector liegt

Met deze uitspraak is officieel bevestigd dat de varkenssector liegt om dierenleed te verbloemen en er niet voor terugdeinst om die onwaarheden onder kinderen te verspreiden. Daarmee is de POV al zijn geveinsde geloofwaardigheid kwijt en geen serieuze organisatie om het gesprek mee aan te gaan. Ze schieten zichzelf hiermee in de voet, want komende jaren zal de vee-industrie fors teruggedrongen moeten worden en dan kun je wel wat credits gebruiken aan de onderhandelingstafel. Maar door het verkondigen van leugens zijn die credits in een klap verdampt.

lesmateriaal
Lesmateriaal varkenssector verspreidt leugens | Foto (illustratief): publiek domein

Varkens in Nood is blij met uitspraak in hoger beroep:

“Het is geweldig nieuws dat ook het College van Beroep zich uitspreekt tegen de schaamteloze kindermarketing van de varkenssector. Het dierenleed in varkensstallen mag niet worden verzwegen!”

Het is te hopen dat de varkenssector komende kabinetsperiode met minstens de helft wordt afgeslankt, want iedereen is inmiddels op de hoogte van de absurde druk op het milieu, het totale gebrek aan dierenwelzijn van geboorte tot en met de slacht en de leugens van deze sector om te verbloemen dat het een gruwelijke, verziekte business is. Een meerderheid in Nederland is inmiddels voor een flinke inkrimping van de veestapel, met dierenwelzijn, klimaat en milieu als beweegredenen. Dat er naast de varkenssector nog veel meer onderdelen van de vee-industrie moeten afslanken ligt in de lijn, want de tijd van pappen en nathouden met mooie woorden die leugens blijken is voorbij.

Bron:

Animal Rights maakt lespakket over veehouderij en visserij

©AnimalsToday.nl