De Indische maraboe is een vogel die behoort tot de familie van de ooievaars. Vroeger kwam deze maraboe voor in heel Zuid-Azië, maar momenteel broedt de vogel alleen nog maar op twee plaatsen in Cambodja en een gebied in India. De populatie van deze soort is dus sterk gedaald en daardoor wordt de maraboe ernstig bedreigd. Gelukkig is er een grote groep lokale vrouwen die zich inzet voor het voortbestaan van deze vogel.

Indische maraboe
Indische maraboe (Leptoptilos dubius) | Foto: ChanduBandi/Wikipedia

In totaal zijn er nog maar tussen de 800 en 1200 maraboes te vinden in India en Cambodja. De maraboe staat dan ook op de Rode lijst van de IUNC. Er zijn verschillende oorzaken waardoor er nog maar zo weinig exemplaren van deze vogel te vinden zijn. Allereerst speelt hier de ontbossing een grote rol bij. De nesten van de maraboe worden namelijk gemaakt in grote hoge bomen. Daarnaast is veel waterrijk natuurgebied verstedelijkt, terwijl deze vogel tijdens het broedseizoen in draslanden verblijft. Buiten deze periode is het leefgebied groter en gaat het dier bijvoorbeeld ook naar vuilnisstortplaatsen. Helaas voor deze vogel neemt ook het aantal open vuilnisbelten af.

Lokale bevolking
Een ander probleem was dat de lokale bevolking voorheen de maraboe verjoeg. Door hun grootte – mannetjes kunnen tot wel 1,5 meter hoog worden – hebben de dieren sterke bomen nodig om hun nesten in te maken. De meest geschikte bomen stonden op privéland en deze bomen werden door de bewoners omgehakt om de dieren weg te jagen. De maraboe werd namelijk gezien als een probleem, omdat zij veel herrie maken, hun uitwerpselen stinken en ze in afvalhopen wroeten.

Verandering
Bioloog Purnima Devi Barman deed in 2015 onderzoek naar de Indische maraboe en zag dat het niet goed ging met deze vogel. Om hier verandering in te brengen moest volgens haar de lokale bevolking worden overtuigd van dit probleem. Hiervoor zocht Barman contact met de lokale vrouwen, omdat zij een grote rol in de gemeenschap van Assam spelen. In Assam leven zo’n 550 van de nog overgebleven Indische maraboes. De vrouwen uit dit gebied werd uitgelegd hoe belangrijk deze ooievaar is in het ecosysteem en landschap. Bovendien speelt de vogel ook nog een belangrijke rol in de Hindoeïstische mythologie. De vrouwen gingen hierdoor anders naar de maraboe kijken.

Succesvol
Inmiddels is er een ‘leger’ van zeventig vrouwen ontstaan die de maraboe beschermen. Hier worden grote successen mee geboekt, want sinds 2010 is er geen boom meer omgehakt. De vrouwenbrigade gaat in opgesplitste groepjes langs bij boeren en scholen om liedjes te zingen over de Indische maraboe en producten waar de vogel op staat te verkopen. Door deze acties krijgen de andere inwoners ook meer waardering voor de maraboe.

Kuikens
Het gevaar is echter nog niet helemaal geweken. Er is nog steeds een hoog sterftecijfer onder kuikens, omdat deze door weersomstandigheden uit het nest vallen. De vrouwen hebben nu vangnetten opgehangen rond de nesten. Doordat dit ook goede resultaten oplevert worden de vrouwen extra aangemoedigd hun project verder uit te breiden naar andere gebieden. Barman:

“Ons leger is een leger zonder geweld, maar gewapend met inzet en vastberadenheid om de strijd voor deze bedreigde vogel te winnen.”

Bronnen: Nationalgeographic.com, Nationalgeographic.nl ©PiepVandaag.nl Janna van Strien