Animal Rights heeft een lespakket ontwikkeld om leerlingen te informeren over de veehouderij en visserij. Het doel is om ze zelfstandig een mening te laten vormen over het consumeren van dierlijke producten, want de veehouderij en visserijsector doen er alles aan om een zo rooskleurig mogelijk beeld te schetsen.

lespakket
Kalfjes worden zo vroeg mogelijk gescheiden van de moeder zodat haar melk door mensen gedronken kan worden | Foto: ©Angelique Lagarde/AnimalsToday

Centraal in het lespakket staan gesprekken tussen fictieve karakters. Zo gaat een veganist met een aantal boeren in gesprek over hun bedrijf. De leerlingen krijgen vervolgens opdrachten hierover. Coördinator van het project Willem Vermaat vertelt:

“Wij willen kritisch denken aanmoedigen. Dat betekent dat we geen oordeel uitspreken, maar wel vragen stellen bij wat mensen vaak als een gegeven aannemen, zoals de vraag of we koeien mogen gebruiken voor het produceren van melk.”

Beschikbaar voor brede doelgroep

Het lespakket bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding en is gratis te downloaden via de website van Animal Rights. Het lespakket is geschikt om te gebruiken in groep 7 en 8 van de basisschool, maar ook in de onderbouw van middelbare scholen. Daarnaast kunnen ouders het pakket gebruiken om zelf met hun kinderen in gesprek te gaan over hoe mensen met dieren om zouden moeten gaan. Vermaat:

“Eigenlijk kan iedereen de vragen uit het werkboek aangrijpen om na te denken over het gebruiken van dieren. Ook volwassenen.”

lespakket
Illustratie bij lespakket over veehouderij en visserij | Beeld: Animal Rights

Lespakket hard nodig

Volgens Animal Rights is het hard nodig dat hun lespakket wordt uitgebracht. De organisatie geeft al gastlessen, maar wil meer leerlingen bereiken. Vermaat:

“Bestaand onderwijsmateriaal over de veehouderij en visserij komt rechtstreeks vanuit de sector zelf.”

De dierenrechtenorganisatie verwijt de sector niet het eerlijke verhaal te vertellen en belang te hebben bij zelfpromotie. Vermaat:

“In een lespakket van Boerderijeducatie over zuivel kun je bijvoorbeeld lezen dat een koe melk van gras maakt door er lang op te kauwen. Een koe kan echter gras eten zoveel als ze wil, maar zal geen melk produceren als ze geen kalf gekregen heeft. In de melkveehouderij worden kalfjes direct na de geboorte van hun moeder gescheiden. De sector verzwijgt zulke feiten liever.”

Bron:

The Pig Story misleidt kinderen

.
©AnimalsToday.nl