Ruim 80 ramlammeren uit Almere zijn gered van de slacht, dankzij een samenwerking tussen Stichting DierenNoodhulp Flevoland en PvdD Almere. De jonge rammen zijn opgehaald en ondergebracht op een quarantaineweide, waar de schapen liefdevol verzorgd worden voor opname in adoptiekuddes.

ramlammeren
Foto: Partij voor de Dieren Almere

Onlangs werden de ramlammeren als ‘karkas en vleespakket’ te koop aangeboden, omdat er in de kudde van Stad en Natuur Almere geen plaats zou zijn voor rammen, enkel voor vrouwelijke dieren. Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Almere:

“Met deze reddingsactie hebben we heel veel jonge dieren kunnen redden uit het systeem van jaarlijkse fok, geboorte en slacht. Maar het systeem zelf deugt niet. Daarom willen we ook dat overheden eisen gaan stellen aan het welzijn van dieren bij de inhuur van schapenkuddes voor de begrazing van natuurgebieden en dat er niet gefokt wordt met dieren als de lammetjes niet bij de kudde gehouden kunnen worden. Ook na de lente moeten deze dieren bij de kudde kunnen blijven.”

Niet alle lammetjes die Stichting Stad en Natuur naar de slacht zou laten gaan, konden worden gered. Van de 20 allerjongste dieren (zuiglammeren van 10-14 weken oud) is onbekend wat ermee is gebeurd.

ramlammetjes
Leonie Vestering (r) | Foto: Partij voor de Dieren Almere

Toen Dierennoodhulp Flevoland van de actie hoorde was ze direct bereid om te helpen en deze dieren een kans te geven. Voorzitter Susan de Waal:

“Wij zijn blij met de lammetjes in de wei, niet naar de slacht maar heerlijk vrij!”

ramlammetjes
Gered van de slacht! | Foto: Partij voor de Dieren Almere

De internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS ondersteunt de reddingsactie van de lammeren. VIER VOETERS richt zich op dieren die onder invloed staan van de mens en specifiek op gezelschapsdieren, wilde dieren en landbouwhuisdieren, zoals de lammeren. VIER VOETERS signaleert misstanden rond dierenwelzijn en zoekt naar oplossingen als zich problemen voordoen, zoals nu bij de ramlammetjes. Petra Sleven, directeur van Stichting VIER VOETERS in Nederland:

“Wij gaan samen met de andere partijen om tafel om te kijken wat we kunnen doen om te voorkomen dat deze situatie nogmaals ontstaat, hier en elders in Nederland. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan duurzame kuddes met geboortebeperking. Daarnaast gaan we geld inzamelen voor de verzorging van de geredde lammetjes.”

Bron: