De goudjakhals, het kleinere neefje van de wolf, behoort tot de familie van de hondachtigen en is de enige jakhalssoort in Europa. Qua grootte zit de jakhals tussen vos en wolf in. Steeds vaker vertoont het dier zich in de westelijke delen van Europa. Ook in Nederland is deze kleine hondachtige al diverse malen gesignaleerd, tot in Denemarken en de Baltische staten aan toe.

goudjakhals
In 2016 werd de goudjakhals op de Veluwe waargenomen |© Tambako the Jaguar Flickr via Compfight cc

Ondanks dat de goudjakhals erg op een wolf lijkt, is hij hiervan goed te onderscheiden door zijn grootte. Hij oogt een stuk minder fors, met een lengte van ongeveer 1.20 meter en een gewicht van circa 12 à 13 kilo. Zijn vacht is bruin tot goudrood.

Het leefgebied van de goudjakhals lijkt meer op dat van de vos. Overal kan hij worden waargenomen, van moerassen tot halfwoestijnen, maar vaak wordt hij aangetroffen in gebieden met menselijke bewoning, waar hij leeft van kleine zoogdieren, insecten en vogels. Waar goudjakhalzen leven, worden meestal geen wolven waargenomen. De twee soorten hebben de voorkeur voor een andere omgeving. De wolf houdt van de eenzaamheid van grote gebieden, terwijl de goudjakhals zich thuisvoelt in de buurt van mensen.

Vossenhol

Goudjakhalzen leven in groepen, deze bestaat uit ouders met hun jongen. De ouders blijven voor hun leven bij elkaar. De paartijd valt in het voorjaar. Na een draagtijd van ongeveer 9 weken worden de jongen geboren, meestal twee tot vier pups, maar het kunnen er ook weleens negen zijn. Bij de geboorte wegen zij slechts 200 tot 250 gram. Na ongeveer een half jaar staan de jongen op eigen benen en verlaten zij hun ouders om elders een nieuwe roedel te stichten. De goudjakhals is geslachtsrijp bij een leeftijd van circa anderhalf jaar. In het wild wordt een goudjakhals gemiddeld acht jaar, maar in gevangenschap kan hij wel zestien jaar worden.

Sinds eind vorige eeuw breidt de goudjakhals zich steeds verder uit naar het noorden en westen van Europa. Het dier werd al gesignaleerd in Oostenrijk en in Italië. De jaren daarna vervolgde de soort haar weg naar Zwitserland, Duitsland en Denemarken. In 2015 werd voor het eerst een goudjakhals aangetroffen in de buurt van de Nederlandse grens, namelijk in Cuxhaven in het noorden van Duitsland. Ook in Frankfurt werd de goudjakhals gezien, zo’n 220 kilometer van de Nederlandse grens verwijderd.

Cameraval

Vele natuurliefhebbers hoopten natuurlijk dat de soort zich ook zou vestigen in Nederland. In 2016 was het dan zover. Met een cameraval, ergens op de Veluwe, werd een goudjakhals voor het eerst op Nederlandse bodem vastgelegd. Ook op 18 oktober 2018 en op 22 november 2019 werd een goudjakhals gesignaleerd in Drenthe. Na de wolf, maar ook soorten als bever, otter, kraanvogel, oehoe, visarend en zeearend was Nederland weer een mooie, nieuwe diersoort rijker.

Onvoldoende bos voor lynx maar ruimte zat voor goudjakhals

Bron:

©Animals Today Walter Eijndhoven