Overbevissing zorgt voor een alarmerende daling in het aantal dolfijnen. Van de populatie die in 1980 is gemeten, is slechts 13 procent over; een daling van bijna 90 procent. De oorzaak is overbevissing: jaarlijks raken tienduizenden dolfijnen verstrikt in visnetten als “bijvangst”. Een internationale groep wetenschappers gebruikte de bijvangstcijfers om de dolfijnenpopulatie in de oceanen te schatten.

bijvangst
Het aantal dolfijnen is door bijvangst vermoedelijk met bijna 90% afgenomen | © AlexandreRoux01 Flickr via Compfight cc

De onderzoekers, waaronder wetenschappers van Queensland’s James Cook University, kwamen erachter dat het aantal dolfijnen dat verstrikt raakt in een visnet met een vijfde is afgenomen ten opzichte van 2004. Volgens de onderzoekers een teken van een snelle daling in het aantal dolfijnen in de oceaan. Dr. Putu Mustika, een van de onderzoekers van James Cook University:

“De daling in cijfers van bijvangst van walvisachtigen die we meten, suggereren dat de huidige sterftecijfers niet houdbaar zijn. De schattingen die we hebben gedaan, laten zien dat de populatie van kleine walvisachtigen op het moment 13 procent is van het niveau van 1980.”

Mustika wijst op de samenhang tussen de afnemende aantallen dolfijnen die verstrikt raken in visnetten en de toename van de visserij.

Kieuwnetten

Onderzoeker Mustika benadrukt de toename in het gebruik van kieuwnetten. Kieuwnetten zijn enorme, rechthoekige netten, die als een soort verticale muren in de oceaan worden uitgezet. Tegenwoordig is het gebruik van deze netten verboden door de Verenigde Naties, maar nog steeds worden ze veel gebruikt door visserijbedrijven in sommige landen. De netten kunnen tot wel 30 kilometer lang zijn en 20 meter diep gaan. Door een toename in het gebruik van deze netten zou je logischerwijs verwachten méér dolfijnen als bijvangst te vangen. Onderzoekers concluderen echter een daling in bijvangst en dat wijst op een veel grotere daling in hun totale populatie. Mustika:

“De grote meerderheid van de walvisachtigen bijvangst zijn dolfijnen. Tussen 2004-2006 piekte de geschatte bijvangst van walvisachtigen met maar liefst 100.000 walvisachtigen per jaar. Maar het aantal is gedaald tot 80.000 per jaar, ondanks dat er toename is van de visserij op tonijn met gebruik van kieuwnetten.”

Meer dan vier miljoen kleine walvisachtigen, waaronder walvissen, dolfijnen en bruinvissen, zijn door visserijbedrijven gevangen in de Indische Oceaan tussen 1950 en 2018, volgens de officiële cijfers van de visserijen. Volgens Mustika kunnen sommige van deze data onbetrouwbaar zijn, maar zijn ze valide genoeg om een betrouwbare schatting te maken van de dolfijnenpopulatie. Het gebruik van kieuwnetten is volgens Mustika al heel lang een zorg, die vraagt om meer monitoring en beheer van de visserij, zodat de aantallen dolfijnen kunnen groeien.

“De bijvangst van walvisachtigen door tonijnvissers in de Indische Oceaan is al tientallen jaren een zorg, maar is slecht in kaart gebracht. Politieke realiteit is dat honderdduizenden relatief arme vissers en hun families afhankelijk zijn van deze visserij.”

Bedreigde diersoorten

In 2018 publiceerden WWF Australië en de Australian Marine Conservation Society (AMCS) een onderzoek, waarin ze verklaarden dat meer dan 60 dolfijnen en 60 doejongs (Indische zeekoeien) jaarlijks werden gevangen in kieuwnetten aan de oostkust van Queensland. Dit cijfer lag veel hoger dan het officiële cijfer dat de visserij opgaf. AMCS campagnemanager Tooni Mahto maakt zich zorgen om de bedreigde diersoorten die in de visnetten verstrikt raken en roept op tot drastische maatregelen om dolfijnen te beschermen.

“Kieuwnetten doden bedreigde diersoorten zoals de snubfindolfijn en de doejongs. Onze kwetsbare soorten horen beschermd te worden. We moeten kieuwnetten definitief verwijderen uit hun leefomgeving.”

Bron:

©Animals Today