De Vietnamese overheid neemt het voorstel van natuurbeschermers die hebben aangespoord op een verbod op de handel in en consumptie van wilde dieren serieus. Een concept wordt momenteel uitgewerkt.

verbod wilde dierenhandel
Vietnam gaat de handel en consumptie van wilde dieren aan banden leggen | Foto: ©Pangolin Conservation/facebook

Minister-president Nguyen Xuan Phuc heeft het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling opdracht gegeven voor 1 april een opzet te maken voor een richtlijn die de handel in en het eten van wilde dieren verbiedt.

Een brief die de minister president ontvangen heeft van non-profit Pan Nature heeft hiertoe de aanzet gegeven, met daarin een advies over te nemen stappen om de illegale handel te stoppen. In de brief roepen de voorzitters van 14 natuurbeschermingsorganisaties de regering op om ‘marketen en andere locaties waar wilde dieren illegaal worden verkocht te achterhalen en sluiten’ om de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. De organisaties die de brief ondertekenden waren onder andere de voorzitters van Pan Nature, het World Wildlife Fund (WWF), Animals Asia Foundation, TRAFFIC, Save Vietnam Wildlife en Wildlife Conservation Society.

Aanleiding hiervoor is het coronavirus dat waarschijnlijk door wilde dieren is overgedragen op mensen, zoals ook het geval was bij uitbraken van SARS (severe acute respiratory syndrome) in 2002 en MERS (Middle East respiratory syndrome) in 2012.

In de brief erkennen de organisaties dat de Vietnamese dienst bosbeheer in februari alle provincies een instructie gestuurd heeft over het beperken van de handel in wilde dieren om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Eerder had de overheid al een richtlijn uitgevaardigd over de bestrijding van de epidemie. De natuurorganisaties drongen echter aan op meer concrete actie. Volgens Trinh Le Nguyen, directeur van Pan Nature, zouden de voorgestelde stappen de rol van Vietnam als regionale leider aantonen in de strijd tegen de illegale dierenhandel en het behoud van biodiversiteit.

“We verwachten met deze reactie van de minister-president dat rechtshandhavingsinstanties hun inzet zullen aantonen door de illegale handel in en consumptie van wilde dieren compleet uit te roeien.”

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde