Bij De Hollandsche Manege in Amsterdam is sprake van een groot aantal misstanden door tekortschietend management en slechte huisvesting. Ook de meer dan 2 miljoen euro kostende voorgenomen renovatie om de manege en het Levend Paardenmuseum te behouden, biedt geen oplossing. Dat zegt stichting Dier&Recht in een uitgebreid rapport over het welzijn van de paarden

Hollandsche Manege
De paarden staan heel hun leven binnen | Foto: sreenshot video Dier&Recht/YouTube

De bevindingen van tientallen bezoeken aan De Hollandsche Manege zijn geboekstaafd in een uitgebreid rapport. De paarden maken een lusteloze indruk, vertonen stereotype gedrag zoals luchtzuigen, schrapen met hun tanden en bijten op hout, staan in met ammoniak vervuilde lucht en er wordt vaak ondeskundig en met weinig respect met ze omgegaan. Het overgrote deel van de dag staan ze zich te vervelen in kleine stallen, ze kunnen hier nooit buiten loslopen of grazen en worden ondanks dat het kuddedieren zijn, solitair gehouden.

In onderstaande video wordt een en ander toegelicht:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Renovatie Hollandsche Manege

Stadsherstel is de eigenaar van het pand en wil voor 2 miljoen verbouwen, ook om het dierenwelzijn te verbeteren. Maar voor natuurlijk gedrag, zoals grazen, samen met andere paarden buiten lopen en onderzoeken, vrij rennen, rollen of languit liggen tijdens het slapen is simpelweg geen ruimte. Kortom, er is vanuit de paarden bekeken, geen enkele reden om hier een Levend Paardenmuseum te houden. Recent is een crowdfunding gestart om de renovatie mogelijk te maken. Dier&Recht raadt mensen af hier aan mee te doen.

Rapport

Er is een uitgebreid rapport beschikbaar met daarin opgenomen een samenvatting van de reactie van de beheerder(s). Ook is er beeldmateriaal waarop misstanden te zien zijn. Het onderzoek staat onder leiding van dierwetenschapper ir. Sarah Pesie:

“Paarden zijn luxe dieren, maar bij De Hollandsche Manege leiden ze een ronduit armoedig bestaan. Ze kunnen alleen slaafs rondjes lopen in een stoffige bak. In een kudde loslopen, grazen of lekker buiten rennen is onmogelijk. Zelfs als ze ‘vrije tijd’ hebben staan ze binnen opgesloten. Dat is schrijnend.”

  • Lees hier het volledige rapport (pdf)

Bron: