Goed nieuws voor de grijze walvis. De bouw van een olieplatform dat vlakbij het leefgebied van deze walvis gebouwd zou worden, is door het Sakhalin Energy Consortium voor minimaal vijf jaar uitgesteld. Dat is de uitkomst van een rapport van the Western Gray Whale Advisory Panel (WGWAP).

Grijze walvis
Foto: goingslo / Foter.com / CC BY

Het Sakhalin-II boorplateau was gepland naast de plek waar de grijze walvis zich ’s zomers ophoudt, in het Russische Verre Oosten. Juist het zomerseizoen is extreem belangrijk voor de grijze walvis. Want dat is het enige moment dat ze grote hoeveelheden voedsel tot zich nemen om hun migratie te kunnen overleven.

Al eerder waren er verontrustende geluiden dat de bouw van het olieplatform een negatieve impact  zou hebben op de habitat van de grijze walvis. Een soort waarvan er naar schatting maar 150 van in het wild leven. Verschillende organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, hebben campagnes gevoerd om de bouw tegen te houden. Zij richtten zich hier zowel op de oliemaatschappijen als de banken die in de bouw investeerden.

Het WNF was bang dat de constructies en het geluidsoverlast de dieren zou wegjagen. Omdat walvissen slechte ogen hebben vertrouwen zij grotendeels op hun scherpe gehoor om bijvoorbeeld voedsel te vinden. Maar niet alleen walvissen zouden negatief beïnvloed worden door de bouw van een olieplatform. Olie die in zee belandt kan catastrofale gevolgen hebben voor meerdere diersoorten waaronder vissen en vogels.

Aleksey Kniznikov, Oil and Gas Programme Coördinator van het Wereld Natuur Fonds in Rusland spreekt van een overwinning voor de walvissen:

“Helaas zijn er nog andere vervelende ontwikkelingen aan de gang. Exxon Neftegas Limited is bezig een tijdelijke pier te bouwen midden in het walvissengebied. Ook dit kan voor veel overlast zorgen voor de dieren.”

Op meer plekken op de wereld worden diersoorten bedreigd door de bouw van onder andere olie- en gas activiteiten. Zelfs ‘s wereld’s mooiste plekken zijn niet veilig voor de winning van fossiele brandstoffen.

Bron ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk