Nicolette Kluijver heeft een gastles gegeven aan jongeren van het IJburgcollege in Amsterdam over het welzijn van de dieren in de vee-industrie. Zij lanceerde daarmee de nieuwe lesfilm van Wakker Dier waarin ze zelf de hoofdrol speelt.

Nicolette Kluijver voor de klas
Foto: Wakker Dier

Nicolette: “Veel kinderen krijgen maar weinig informatie over het leven van de dieren die op hun bord liggen. Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren weten wat ze eten, zodat ze later bewuste keuzes kunnen maken.”

In de film speelt een animatie van Nicolette de rol van dierenbeschermer en laat ze een kind zien waar de worst op zijn boterham vandaan kan komen. De film is onderdeel van het nieuwe gratis online lespakket van Wakker Dier en is bedoeld voor jongeren van 10-14 jaar.

Nicolette en dierenwelzijn

Nicolette Kluijver groeide op naast het slachthuis en werd daardoor op haar 7e al vegetariër. Al vroeg realiseerde zij zich dat het vlees op haar bord een dier was.

“Goede voorlichting is zó belangrijk! Ik was me er al op jonge leeftijd bewust van dat vlees afkomstig is van een dier. Sindsdien sta ik stil bij het welzijn van dieren”.

Samen met Wakker Dier zet zij zich in voor een beter leven voor de miljoenen dieren in de vee-industrie.

Educatie en de vee-industrie

De vee-industrie is een groeiend maatschappelijk probleem waar kinderen dagelijks mee in aanraking komen; op hun bord of via de media. De Nederlandse vleesconsumptie verandert. Steeds meer mensen zijn flexitariers, eten vlees met een welzijnskeurmerk of allebei. Maar op school wordt het onderwerp zelden behandeld.

In het lespakket Dier en Industrie van Wakker Dier komen deze zaken wel aan bod. Jongeren worden eerlijk voorgelicht over de vee-industrie en de alternatieven, zoals de biologische veehouderij en het Beter Leven kenmerk sterrensysteem van de Dierenbescherming.

Wakker Dier wil dat ieder kind weet waar vlees vandaan komt en zet zich in voor een ‘wakkere’ jeugd. Met dit lespakket kan iedere leraar snel en gemakkelijk een informatieve les geven over de Nederlandse veehouderij.

Het pakket is gratis en digitaal verkrijgbaar via de website van Wakker Dier.

Persbericht Wakker Dier