Boterbloem
Photo Credit: dnnya17 via Compfight cc

De Partij voor de Dieren (PvdD) is gestart met een woudfunding-actie in verzet tegen de controversiële veiling van natuurgebieden van Staatsbosbeheer. De partij roept alle natuurliefhebbers op om met de PvdD vierkante meters natuur te kopen en zo deze natuur ongeschonden te behouden.

Staatsbosbeheer verkoopt stukken natuur aan de hoogstbiedende via een veilinghuis. Zo kunnen jagers stukken natuur aan hun jachtveld toevoegen, boeren en speculanten stukken natuur kopen en wordt de toekomst van die natuur onzeker. De uitverkoop is het gevolg van de dramatische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde.

De Partij voor de Dieren is van mening dat gezamenlijke aankoop door natuurbeschermers de enige garantie biedt voor dieren en natuur. Het doel is om de aangekochte gebieden zo spoedig mogelijk jachtvrij te maken en zo min mogelijk in te grijpen in de natuur. Voorafgaand aan de start van de veiling is een kijkdag op 4 mei waar Tweede Kamerlid Esther Ouwehand zich ter plaatse zal laten informeren over de diverse kavels.

Zon in bos
Photo credit: mooste / Foter.com / CC BY-NC-ND

De Partij voor de Dieren heeft zich in de Tweede Kamer hard gemaakt tegen het veilen van de natuur en verkoop aan de hoogste bieder, omdat de bescherming van deze natuurgebieden daarmee op geen enkele wijze is gewaarborgd. Ondanks dat worden de eerste stukken natuur nu toch in de uitverkoop gedaan. Staatsbosbeheer doet als eerste stukken grond  rond Daarle in Overijssel in de aanbieding. De Partij voor de Dieren heeft weinig vertrouwen in de blijvende bescherming van de gebieden via het bestemmingsplan van de gemeente Hellendoorn.

Om de stukken natuur rond Daarle en Overrijssel te behouden, probeert de partij deze zelf aan te kopen. Op de website van PvdD kan iedereen vierkante meters natuur kopen voor 5 euro per m2. De partij zal vervolgens zorg dragen voor de pacht  via een bestaande of nieuwe organisatie voor natuurbehoud. Ook zal zij zich inspannen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de jacht in de aangekochte natuur, in tegenstelling tot andere kopers.

PvdD: “Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in ons land nog maar 15% over. Daarmee staat Nederland er internationaal slecht voor terwijl biodiversiteit belangrijk is voor de volksgezondheid en het welzijn van mens en dier. De kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de lokale biodiversiteit, omdat planten en dieren zich daar kunnen terugtrekken. Dat geldt óók voor de natuur rond Daarle. Het zijn stukken natuur die niet gemist kunnen worden.”

Het veilen begint 11 mei en dan hoopt de partij het eerste bod te kunnen doen. Het bieden gaat door tot 16 mei en dan vindt ook de afslag plaats. De veiling loopt via een uitgebreid stappenproces: op 21 mei wordt bekend of de Partij voor de Dieren natuurgebied verwerft.

Bron: Persbericht PvdD ©PiepVandaag.nl