Sinds januari heeft een kwart miljard ton CO2 de atmosfeer bereikt door branden in het noordpoolgebied. Vooral in Siberië zijn de branden ernstig. De uitstoot is nu al een derde meer dan in heel 2019, volgens het aardobservatieprogramma van de Europese Unie.

noordpoolgebied
Recorduitstoot CO2 door branden noordpoolgebied | Foto: Julia Petrenko/Greenpeace

Zombiebranden

Het is niet mogelijk uit satellietbeelden op te maken hoe de branden ontstaan, maar ‘zombiebranden’ worden over het algemeen als de oorzaak gezien. Deze branden smeulen in de winter door en laaien later in het seizoen weer op. Hoge temperaturen in delen van Siberië, in combinatie met droge grond, zorgen ervoor dat het vuur snel oplaait. De hitte en de droge grond zijn waarschijnlijk allebei gevolgen van klimaatopwarming.

Gevaar

In Rusland is een gebied dat ruim vijf keer zo groot is als Nederland, opgegaan in rook. Dat stelt milieuorganisatie Greenpeace, die zich zorgen maakt over het gebrek aan brandbestrijding in Siberië. De branden in het noorden versnellen het smelten van de permafrost en het poolijs. Hierdoor neemt de uitstoot van de broeikasgassen methaan en CO2 nog verder toe. “De branden zijn niet alleen een gevaar voor de Russische bevolking, maar voor de mensheid als geheel,” zegt Gregory Kuksin van Greenpeace Rusland.

Volgens de directeur van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de EU, warmt het arctische gebied zo’n twee keer sneller op dan de rest van de wereld. Daarnaast is in beide poolgebieden de gemiddelde temperatuur 2 graden hoger dan halverwege de negentiende eeuw. De grootste stijging was in de afgelopen 50 jaar.

Siberië
Siberië | Foto: Pixabay

Sinds 2000 ligt de wereldwijde uitstoot van CO2 door branden op ongeveer 7 miljard ton per jaar. Naast het poolgebied dragen bosbranden in de Verenigde Staten en het Amazonegebied bij aan deze hoge uitstoot. Dit komt nog bovenop de uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen. In 2019 was die 37 miljard ton.

Bron:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma