Stalbranden hebben geen enkele prioriteit bij zowel de veehouderij als het ministerie van LNV. Zo luidt het oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die gedurende anderhalf jaar onderzoek verrichtte naar stalbranden en de wil bij de sector en de politiek om er iets tegen te doen.

OVV Stalbranden hebben geen prioriteit
Stalbrand in Dongen (23 januari 2020) | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Ondanks beweringen dat er aandacht is voor de brandveiligheid is het aantal dieren dat jaarlijks omkomt door stalbranden alleen maar toegenomen. Onder meer de schaalvergroting in de veehouderij is daar debet aan. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt tegen Omroep Gelderland:

“In de branche en bij de overheid is er te weinig aandacht voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen. De Nederlandse veehouderij dient zich op dat punt te verbeteren.”

Stalbranden geen prioriteit

Er is afgelopen jaren een klein aantal nieuwe eisen gesteld aan de brandveiligheid, maar dat betreft alleen nieuwe stallen of stallen die een verbouwing ondergaan. Volgens de OVV is er bij bestaande stallencomplexen niets of nauwelijks iets verbeterd en is er onvoldoende wetgeving om ervoor te zorgen dat dieren bij brand geen gruwelijk lot beschoren zijn.
.

Onderzoek naar stalbranden door Onderzoeksraad voor Veiligheid

.
De steeds groter wordende stallen maken dat de aantallen slachtoffers bij branden alleen maar oplopen. Dijsselbloem:

“Grotere veehouderijen worden bovendien steeds meer uitgerust met technische installaties, die extra brandveiligheidsrisico’s opleveren. Dit vergt van veehouders meer deskundigheid op het gebied van veiligheidsmanagement zoals die bijvoorbeeld geldt in de industrie.”

OVV Stalbranden hebben geen prioriteit
14.000 kippen levend verbrand in Beltrum (8 augustus 2020) | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

De Onderzoeksraad legt de bal bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), want een doortastende minister kan de veesector verplichten om ervoor te zorgen dat er veel meer brandwerende maatregelen verplicht worden bij zowel nieuwbouw als in bestaande stallen. Karen Soeters van House of Animals heeft een voorstel om brandveiligheid bovenaan de prioriteitenlijst te krijgen:

“Het is schandalig dat er nog steeds boeren zijn die er geen werk van maken om hun stallen veiliger te maken. Laat stalbranden nu maar eens de inzet worden om de sector te laten zien dat dieren geen dingen zijn, maar wezens met gevoel, die angst kennen en veel te vaak op afschuwelijke wijze om het leven komen door onwelwillendheid inzake brandpreventie. Wanneer dierenwelzijn direct gekoppeld wordt aan je eigen voortbestaan zal er waarschijnlijk heel snel iets ten goede veranderen. Dus doe je niets aan brandveiligheid? Dicht die boel! Een mooie toegevoegde optie om de veehouderij terug te dringen in het kader van de stikstofcrisis.”

Ook verzekeringsmaatschappijen moeten veel strengere eisen stellen aan bedrijven die brandveiligheid onvoldoende serieus nemen, aldus dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Stalbranden worden nu vooral gezien als een bedrijfsrisico, waarbij alleen gekeken wordt naar het kostenaspect. Verzekeraars zullen daar gevoelig voor zijn, want zij moeten tenslotte uitbetalen. Een weigering om een nalatig bedrijf (opnieuw) te verzekeren zal beslist effect hebben.Brandveiligheid moet prioriteit nummer 1 zijn.

OVV Stalbranden hebben geen prioriteit
Stalbrand in Erichem kost zeker 20.000 varkens het leven (27 juli 2017) | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Structurele aanpak nodig

De OVV vindt dat de minister van LNV moet gaan zorgen dat stalbranden ‘substantieel en structureel verminderen’. Jaarlijks sterven honderdduizenden dieren direct en indirect door stalbranden, omdat ook veel overlevende dieren direct afgemaakt worden wanneer het vlees niet meer te verkopen is.

Bronnen:

Meer branden in megastallen, steeds meer slachtoffers

©AnimalsToday.nl