De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat kijken naar de redenen waarom er zo enorm veel dieren omkomen door stalbranden. De OVV verwacht dat het onderzoek naar stalbranden een jaar duurt en begint met een inventarisatie, waarna knelpunten dan wel misstanden blootgelegd gaan worden.

onderzoek naar stalbranden
Kiel-Windeweer, 7 juli 2019: zeker 100.000 kippen sterven door een aangestoken brand  | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Idealiter hoeft een brand in de intensieve (pluim)veehouderij helemaal niet tot honderden of zelfs vele duizenden slachtoffers te leiden. Hiervoor zijn echter investeringen nodig, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties en de mogelijkheid om te vluchten voor het vuur. Precies die maatregelen zijn al jaar en dag een strijdpunt, waarbij voor de opeenvolgende ministeries van Landbouw het electoraat (lees: veehouderij) belangrijker was en dieren steevast het onderspit moesten delven.

onderzoek naar stalbranden
De restanten van een stal in Asten waar op 8 september 500 biggen om het leven kwamen | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Een stalbrand veroorzaakt extreem veel dierenleed. De dieren stikken of raken bewusteloos door de rookontwikkeling. Een deel kan geen kant op en verbrandt levend. Dieren die een brand overleven worden vanwege hun ernstige verwondingen vaak alsnog geëuthanaseerd, of omdat het vlees hoe dan ook afgekeurd zou worden.

onderzoek naar stalbranden
Brand bij een pluimveebedrijf in Nijkerk, 22 augustus 2019: 17.000 kippen dood | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Al 328.038 slachtoffers

Over de aantallen slachtoffers van stalbranden lopen de meningen wat uiteen, want de één hanteert alleen cijfers waarbij dieren direct het slachtoffer waren van het vuur, de ander neemt ook dieren mee die bijvoorbeeld stikken nadat de ventilatie uitvalt door brand. De website Monique Schouten Blog houdt de aantallen slachtoffers nauwlettend bij en meldt dat er dit jaar zeker 36 stalbranden waren, waarvan 15 (mogelijk 16) met dodelijke afloop. Direct en indirect kwamen er tot op heden in 2019 zeker 328.038 dieren om door stalbranden. Dat aantal kan nog hoger liggen, omdat niet altijd het aantal slachtoffers gepubliceerd wordt.

onderzoek naar stalbranden
Een vonk is genoeg om de spinnenwebben in lichterlaaie te zetten  | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Onderzoek naar stalbranden noodzaak

Over de oorzaken van stalbranden valt veel te schrijven, maar dat de grote hoeveelheden slachtoffers voorkomen kunnen worden is bekend bij de politiek, bij de sector en bij alle organisaties die nastreven dat er eindelijk maatregelen komen die stalbranden terugdringen en dieren een kans geven om aan het vuur te ontkomen. Dat deze beschavingsslag anno 2019 nog nodig is zegt veel, zo niet alles over de wijze waarop onze samenleving omgaat met dieren. Het door de OVV aangekondigde onderzoek naar stalbranden dan ook pure noodzaak, want de maat is vol.

onderzoek naar stalbranden
Overlevenden stalbrand Renswoude, 30 april 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

  • Lees ook:

Actieplan Stalbranden schiet tekort; Minister, kom nu met maatregelen


Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel