Terwijl olifanten en neushoorns worden gedood voor hun slagtanden en hoorn, is er wereldwijd weinig aandacht voor de miljoenen haaien die jaarlijks worden gedood voor hun vinnen. Steeds meer haaiensoorten worden door deze verschrikkelijke praktijken aan de lijst van bedreigde diersoorten toegevoegd. In Amerika is daarom een nieuwe wet geïntroduceerd die de handel in haaienvinnen verbiedt.

handel in haaienvinnen
Fotocredit: MPD01605 via Compfight cc

Dat de media de liefde voor haaien niet heeft aangewakkerd valt door niemand te ontkennen. Sinds de media haaien neerzette als bloeddorstige zeemonsters, heeft de groeiende angst geleid tot het jagen op en uitdunnen van haaienpopulaties wereldwijd. Een nog belangrijkere oorzaak van het sterk dalen van de haaienpopulaties wereldwijd is echter het doden van haaien voor hun vin. Deze vin is erg populair in Aziatische landen, waar het wordt gebruikt als traditioneel medicijn en in soepen. De cijfers zijn schrikbarend: jaarlijks komen vinnen van wel 73 miljoen haaien terecht op wereldwijde markten. Vaak worden deze dieren, na het afsnijden van de vin, levend en zonder pardon overboord gegooid en komen zij langzaam en op een vreselijk pijnlijke manier aan hun einde.

Haaien tegen klimaatverandering

Wat veel mensen echter niet weten over deze prachtige dieren is de grote rol die zij spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Hoewel sommige haaien plankton eten, zijn de meeste haaien echte roofdieren. Volgens een onderzoek in het tijdschrift Nature Climate Change zorgen haaien hierdoor niet alleen voor een balans het ecosysteem, hiermee gaan ze ook klimaatverandering tegen. Haaien eten namelijk verschillende dieren zoals bijvoorbeeld schildpadden, krabben en pijlstaartroggen. Deze dieren eten vegetatie in en rond oceanen, zoals zeegrassen, zoutmoerassen en mangrovebossen. Volgens Macreadie, een van de onderzoekers van het rapport, is het juist deze vegetatie die een essentiële rol speelt in de opslag van koolstof. Zo stelt hij:

“Deze vegetatie is de meest krachtige koolstof opslagplaatsen ter wereld. Ze slaan koolstof 40 keer sneller op dan regenwouden zoals de Amazone. Daarnaast kan koolstof er millennia lang worden opgeslagen. Dit ten opzichte van de regenwouden, die sneller een punt van verzadiging bereiken.”

Bescherming van haaien wereldwijd

Door het vangen en doden van haaien groeit het aantal dieren dat deze vegetatie eet in rap tempo en wordt er aanzienlijk meer vegetatie opgegeten. De balans is hierdoor weg. Dit is schadelijk voor het milieu, omdat er koolstof vrijkomt uit de bodem dat er al eeuwenlang ligt opgeslagen. Het beschermen van haaien wereldwijd is mede daarom zeer belangrijk.

Haaienvinnen
Haaienvinnen | Foto: chooyutshing/flickr

Verbod handel haaienvinnen

Wereldwijd worden er steeds strengere regels opgesteld om haaien te beschermen. Eerder verbood de Europese Unie al het afsnijden van haaienvinnen. Vorige maand heeft ook Amerika een belangrijke stap gezet om zich in te zetten voor het redden van haaienpopulaties. Eerder werd het ontvinnen van haaien al verboden in Amerika. Een nieuw geïntroduceerde wet ‘The Shark Fin Trade Elimination Act’ verbiedt echter ook de koop en verkoop van haaienvinnen binnen Amerika. Deze wet zou de internationale handen verminderen, de handhaving van het huidige verbod op het ontvinnen van haaien verbeteren en een duidelijke boodschap afgeven aan andere landen dat ontvinning wreed is en moet stoppen. Hopelijk zullen nog vele andere landen het voorbeeld van Amerika volgen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Nadine van Wissen