Weleens het gevoel gehad dat je paard je iets duidelijk wilde maken? De kans is groot dat het dier dat ook echt probeerde. Een nieuw Europees onderzoek bevestigt dat paarden bewust met mensen proberen te communiceren om bepaalde doelen te bereiken. Rachele Malavasi uit Italië deed haar onderzoek samen met Ludwig Huber uit Wenen.

paarden communiceren
Wat proberen paarden ons te vertellen? | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

Malavasi vertelt:

“Paarden zijn sociale dieren die in staat zijn om een sociale eenheid te bewaren, waarbij binnen een kudde een hechte sociale hiërarchie ontstaat. Paarden communiceren met elkaar en leren ook van elkaar op sociaal vlak. We weten nu dat paarden hun manier van communiceren ook bewust op mensen gebruiken.”

Voor het onderzoek werd het gedrag van veertien paarden bekeken. Malavasi en Huber plaatsten twee emmers met verschillend voer net buiten het bereik van elk paard. Het paard en een proefpersoon werden beiden in een afgesloten omheining gezet, met zicht op de emmers. De proefpersoon deed niets dan alleen maar staan. Het paard moest een manier vinden om te communiceren met de proefpersoon zodat deze de emmer zou pakken en het paard kon eten. En dat deden ze. Over het algemeen deden de paarden alles wat nodig was om de boodschap over te brengen.

“De paarden wisselden hun blik af tussen de mens en de emmer, mogelijk in de hoop om de aandacht van de proefpersoon te vestigen op de emmer. Als dat niet hielp, gingen paarden met hun hoofd knikken of zwiepen met de staart. Ook bewogen ze hun hoofd heen en weer, alsof ze naar de emmer wezen.”

Alleen wanneer de proefpersoon de aandacht gevestigd had op het paard, toonde het dier deze gedragingen. De gedragingen van de paarden waren minder heftig als de proefpersoon met de rug naar het paard toe stond. In dat geval probeerde het paard eerst de aandacht van de persoon te trekken, om daarna de aandacht naar de emmers te brengen.

“De paarden zochten oogcontact door hun hoofd naar de proefpersoon te draaien. Als dit niet lukte, stapten ze over op een andere strategie waarbij ze in de richting van de proefpersoon liepen en deze aanraakten.”

Volgens Malavasi is dit gedrag tot nu toe alleen bij honden waargenomen. Nu is gebleken dat paarden deze eigenschap ook bezitten, zal er verder onderzoek gedaan worden naar concreet probleemoplossend gedrag van paarden.

“Het hebben van dit vermogen betekent dat paarden zich niet willekeurig gedragen zonder rekening te houden met de gevolgen van hun daden. Integendeel, zij zijn in staat om een plan te maken (bijvoorbeeld om een doel met de hulp van anderen om hen heen te bereiken), de aandacht van dat publiek te evalueren en hun communicatieve strategie daarop aan te passen. Paarden lijken daardoor in staat om probleemoplossende strategieën te bedenken.”

Waarschijnlijk bezitten alle paarden de vaardigheden om bewust te communiceren met de mens, maar veel mensen zien en herkennen dit niet. Daarbij is het ene paard ‘spraakzamer’ dan het andere. Ook is het mogelijk dat sommige paarden het hebben opgegeven doordat hun eigenaar ’toch niet luistert’. Malavasi adviseert paardeneigenaren om bij hun dier in wei te gaan staan en de communicatie te observeren. Het is belangrijk dat eigenaren de manier van communiceren van hun dier kennen en herkennen. Het kost wat tijd, maar uiteindelijk versterkt het de band tussen paard en mens.

Bron ©PiepVandaag.nl Lenny Haanen