De actie van DierenDokters, een samenwerkingsverband van twaalf klinieken in Nederland, om niet alleen in eigen land honden te behandelen maar ook in Azië, loopt uitstekend. Sinds de actie begin februari van start ging, zijn per eind juni al 5.733 bijdragen overgemaakt voor vaccinaties van honden tegen rabiës (hondsdolheid) in Bangladesh. “Een geweldig succes”, aldus Ruud Tombrock, directeur van World Society for the Protection of Animals (WSPA) in Nederland.

DierenDokters WSPA - hond
Foto Credit: shehan365 via Compfight cc

Ruim duizend honden per maand gered

De actie, op initiatief van DierenDokters, bestaat eruit dat elke bezoeker die zijn hond, kat of konijn laat behandelen, gevraagd wordt om € 2,30 bij te dragen aan het vaccinatieprogramma van WSPA in Bangladesh. De DierenDokters zelf doneren datzelfde bedrag ook. € 2,30 is de kostprijs van een vaccinatie in het Aziatische land. “Wij vinden het een mooie actie die wij enthousiast bij onze bezoekers onder de aandacht brengen”, zegt Maico Boumans namens de DierenDokters.

In veel ontwikkelingslanden leven mensen en straathonden harmonieus samen. Totdat ergens hondsdolheid uitbreekt. Dan ontstaat er vaak paniek en gaan de plaatselijke autoriteiten over tot het massaal doden van de dieren, ook als ze niet besmet zijn. Op die manier wordt er wel een eind gemaakt aan veel dierenlevens, maar niet aan de ziekte. Vaccineren helpt wel, zoals WSPA eerder al heeft aangetoond op het Indonesische eiland Bali.

Het initiatief van DierenDokters wordt inmiddels verder gedragen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie die zo’n 80%  van dierenartsen verenigt, heeft haar duizenden leden opgeroepen dit goede voorbeeld te volgen.

Ruud Tombrock is daar erg blij mee: “WSPA heeft zich voorgenomen honderdduizenden honden in Azië en Afrika te redden van een vaak wrede en in elk geval zinloze dood. Na Bangladesh beginnen we in landen als de Filippijnen en China, waarna Afrika aan de beurt komt. Met zulke hartverwarmende steun kunnen we in fors tempo door blijven gaan.”

Persbericht World Society for the Protection of Animals


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.