Pasgeboren vleeskuikens, net uit het ei, lopen grote kans op honger en dorst. Dat is dierenmishandeling en daarom moet de grens van 60 uur geen eten of drinken naar maximaal 36 uur, aldus het ministerie van LNV. Een groot succes voor de kuikens dankzij Wakker Dier, want die organisatie dwong dit af via de rechter. Broederijen krijgen nog wel 5 jaar om aanpassingen te doen en dat duurt veel te lang, vindt Wakker Dier.

pasgeboren vleeskuikens
Pasgeboren vleeskuikens moeten eerder eten en drinken krijgen | Foto (illustratief): publiek domein

De woorden vlees en kuikens moeten combineren is al een gruwel, maar wat jaarlijks 500 miljoen Nederlandse vleeskuikens de eerste 60 uur van hun leven doormaken is veel erger. Pas wanneer een volledige partij eieren kunstmatig is uitgebroed en de kuikens naar de vetmester zijn gebracht krijgen ze voor het eerst water en voedsel. De NVWA hanteert daarvoor 60 uur, wat inhoudt dat de eerstgeboren kuikens pas na twee en een halve dag gevoed worden. Het ministerie van LNV heeft nu besloten dat dit over 5 jaar 36 uur moet zijn, nadat Wakker Dier dit via een slepende rechtsgang afdwong.

Slepende rechtsgang

Sinds 2013 is Wakker Dier via het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het vechten tegen de absurd lange tijd dat kuikens geen voedsel en water krijgen. In dat jaar verzocht de organisatie de minister om in te grijpen maar dat werd getraineerd, waardoor driemaal rechtsgang plaatsvond.

Overheid grijpt niet in bij kuikensterfte

Dierenmishandeling pasgeboren vleeskuikens

Het standpunt van Wakker Dier is niet meer dan logisch, want een kuiken (en ieder ander dier) honger en dorst laten lijden is dierenmishandeling. Alleen al daarom gaan er veel meer kuikens onnodig vroegtijdig een nare dood tegemoet. Vorig jaar oordeelde het College van Beroep dan ook eindelijk dat het welzijn van pasgeboren kuikens wel degelijk in het geding als zij langer dan 36 uur geen voedsel en water krijgen.

Wakker Dier wint strijd om tijdig voeren piepjonge kuikens

Aanpassen kan sneller

Anne Hilhorst van Wakker Dier over de uitspraak van het CBb, die leidde tot koerswijziging door het ministerie van LNV:

“Deze uitspraak is letterlijk van levensbelang voor de 500 miljoen kuikens die we jaarlijks in Nederland uitbroeden.”

Dat broederijen 5 jaar de tijd krijgen om hun productie aan te passen is volgens Wakker Dier veel te lang en hiertegen gaat de organisatie in beroep. De benodigde aanpassingen zouden veel sneller kunnen plaatsvinden. Wakker Dier wil ook dat minister Schouten broederijen voor legkuikens gaat aanpakken. De termijn van 36 uur is overigens nog altijd op het randje, want eerder onderzoek toonde aan dat het lijden van pasgeboren vleeskuikens vanaf 36 uur snel toeneemt, hetgeen door het CBb werd bevestigd.

Moederkloek met kuikens aan de scharrel | Foto: publiek domein

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel