Het welzijn van pasgeboren kuikens is wel degelijk in het geding als zij langer dan 36 uur geen voedsel en water krijgen. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in een rechtszaak, aangespannen door Stichting Wakker Dier. Met deze uitspraak wordt de minister van Landbouw opnieuw op de vingers getikt.

kuikens
Dit is fantastisch nieuws voor kuikens | Foto: publiek domein

Vorig jaar besloot de toenmalige minister dat NVWA-inspecteurs pas hoeven ingrijpen wanneer kuikens 60 uur of langer geen eten of drinken krijgen. Het CBb zet daar nu een streep door. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Dit is fantastisch nieuws voor de kuikentjes. Jarenlang kijkt de NVWA toe terwijl kuikens honger en dorst lijden. Daar komt nu hopelijk snel verandering in.”

Het is nu aan de broederijen om hun werkwijze snel aan te passen. Hilhorst:

“Het welzijn van veel kuikens is nog steeds in gevaar. Daarom roepen we de broederijen op om zich vandaag nog aan die grens van 36 uur te houden.”

Toename kuikensterfte
Kuikens komen uit hun ei op de broederij. Van daaruit gaan ze op transport naar een pluimveebedrijf. Daar krijgen ze voor het eerst te eten en te drinken. Dit ‘gedwongen vasten’ kan tot wel 60 uur duren. Uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) blijkt onder meer dat sterfte onder kuikens significant toeneemt na 36 tot 60 uur voedsel- en wateronthouding. Het CBb baseert haar oordeel op dit onderzoek.

kuikens
Kuikens in een broederij | Foto: Wakker Dier

De uitspraak van het CBb is het resultaat van een langlopende juridische procedure van Wakker Dier tegen de minister van Landbouw. Deze werd hierin meerdere malen in het ongelijk gesteld of met extra huiswerk naar huis gestuurd. Vorig jaar besloot de minister dat kuikenbroederijen hun dieren tot 60 uur geen voedsel en water hoeven te geven. Hiertegen ging Wakker Dier in beroep, waarin op 10 juli 2018 de uitspraak was.

De pluimveesector is in beweging
Sinds de zaak in 2013 is gestart, heeft de pluimveesector niet stilgezeten. Er zijn diverse broedsystemen ontwikkeld waarbij de kuikens direct of snel na uitkomst water en voer krijgen. Ook hebben supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo hierin stappen gezet.

Persbericht Wakker Dier