Animal Rights heeft de recentste jaarstatistieken over proefdierengebruik van Janssen Pharmaceutica opgevraagd bij de Vlaamse overheid. Uit de cijfers blijkt dat Janssen 1.315 dierproeven uitgevoerd heeft op honden in 2016.

Janssen Pharmaceutica
Janssen Pharmaceutica gebruik honderden beagles voor toxicologisch onderzoek en geeft de dieren daarna een spuitje | Foto: Animal Rights

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights:

“Janssen Pharmaceutica blijft vasthouden aan onethische testmethoden die het leven kosten aan honderden beagles. Het is hoog tijd voor dierproefvrije technieken.”

Recordhouder hondengebruik
Janssen Pharmaceutica is Belgisch recordhouder proefhondengebruik. In België worden jaarlijks rond de 1.800 proeven op honden uitgevoerd waarvan het merendeel bij Janssen. Naargelang de aard van het onderzoek worden de honden eenmalig gebruikt, of hergebruikt in meerdere proeven. De meeste honden komen niet in aanmerking voor adoptie maar worden afgemaakt met een spuitje.

Honden vergiftigen
In de farmaceutische industrie worden proefdieren veelal gebruikt voor veiligheids- en toxiciteitsproeven. Dit type onderzoek heeft als doel de giftige effecten van stoffen te testen in dieren.

Uit de door de overheid gepubliceerde NTS (Niet Technische Samenvattingen) komen we te weten dat bij Janssen Pharmaceutica een vijfjarig project van start ging waarbij ongeveer 480 beagles gebruikt worden voor toxicologisch onderzoek van teststoffen. De beagles krijgen gedurende drie maanden teststoffen ingespoten en worden allen gedood op het einde van de proeven.

Janssen Pharmaceutica
Janssen Pharmaceutica gebruik beagles voor toxicologisch onderzoek en maakt de dieren daarna af | Fotocredit: hilaryhalliwell Flickr via Compfight cc

Verknipte gedachtegang
In een andere NTS is sprake van 750 honden die ingezet worden voor een vijfjarige studie naar bijwerkingen en veiligheidsmarges van nieuwe medische stoffen. De honden krijgen de stoffen onder verdoving toegediend. Ze worden niet meer bij bewustzijn gebracht maar gedood voor onderzoek van hun inwendige organen. Lucas:

“De onderzoekers verklaren in de NTS dat deze proeven slechts een minimaal negatief effect inhouden voor de honden. Dat zegt alles over de verknipte gedachtegang waarmee de waarde van een dierenleven wordt ingeschat in de dierproefsector.”

Maatregelen overheid zijn broodnodig
Vanuit de Vlaamse regering worden geen effectieve maatregelen genomen om proefdierengebruik terug te dringen. Voorstellen om taksen in te voeren op het gebruik van proefdieren, of om concrete streefcijfers voor vermindering vast te leggen, werden tot nu toe van tafel geveegd.

Animal Rights vreest dat de vrijblijvendheid in het Vlaamse proefdierenbeleid niet volstaat om onderzoekers aan te zetten minder dieren te gebruiken. De Vlaamse dierproefsector wordt te weinig gestimuleerd om nieuwe oplossingen te zoeken en blijft gemakshalve vasthouden aan klassieke dierproeven.

Nederland geeft het voorbeeld
Rapporten van de Nederlandse overheid hebben aangetoond dat het anders kan! In Nederland werden studies uitgevoerd over hoe de vervanging van dierproeven door alternatieve methodes kan gerealiseerd worden. Een van de belangrijkste hindernissen is momenteel het ontbreken van financiering voor de ontwikkeling van alternatieven.

Een tweede belemmering is de acceptatie van nieuwe alternatieven door wetgevende instanties. Een nieuw alternatief moet een lange bureaucratische weg ondergaan om goedgekeurd te worden.

Onze oproep aan Janssen Pharmaceutica
Janssen Pharmaceutica behoort tot de economische top. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ruim drie miljard euro. Lucas:

“Bedrijven zoals Janssen zijn meesters in het lobbyen bij politici als het gaat om bedrijfssteun en belastingvoordelen. Wij zouden graag zien dat Janssen zijn invloed nu eens aanwendt om de wetsaanpassingen te bekomen die nodig zijn om dierproeven sneller te vervangen. Daarnaast zou Janssen een betekenisvolle financiële bijdrage kunnen leveren aan een fonds voor de ontwikkeling en promotie van alternatieven. Zou het niet geweldig zijn als Janssen Pharmaceutica Belgisch pionier wordt inzake proefdiervrij onderzoek in plaats van recordhouder hondengebruik?”

Petitie
De dierproefsector en de overheid hebben een stevige duw in de rug nodig om werk te maken van de vervanging van dierproeven. Jij kan helpen door deze petitie te tekenen. Animal Rights wil 100.000 handtekeningen inzamelen om druk op de ketel te zetten.

Persbericht Animal Rights