Vorige week gaf AnimalsToday.nl een update over de treurige toestand van de Thaise tijgers die in 2016 werden gered uit de Tiger Temple. De boeddhistische monniken die de Tiger Temple voor het toerisme runden, handelden ondertussen ook in verboden tijgerproducten zoals pelzen, amuletten die van huiden waren zijn gemaakt en tanden.

tijgers
Situatie van tijgers in Thaise dierentuinen onverminderd slecht | Foto: Pixabay

Thailand wil dierenmishandeling en illegale handel in tijgers en tijgerproducten hard aanpakken. Maar wat blijkt: geen enkele medewerker van de Tiger Temple is de gevangenis ingegaan. Erger nog: sinds de evacuatie is de algemene situatie van tijgers in gevangenschap in Thailand alleen maar verslechterd.

Meer tijgers in gevangenschap

Op dit moment leven er ongeveer 2000 tijgers in Thaise gevangenschap, inclusief de tijgers die nog steeds onder de hoede van de overheid vallen. Dat is een verdrievoudiging in de laatste jaren. Het aantal tijgerdierentuinen is gestegen naar 67, en er zijn er twee in aanbouw, aldus Edwin Wiek, de oprichter van de Wildlife Friends Foundation Thailand, een opvangcentrum voor in het wild levende dieren.

En dat niet alleen: er zijn minstens 20 Thaise dierentuinen waar bezoekers een welp kunnen voeden, op de foto kunnen met een tijger of in hun habitat kunnen rondlopen. Deze ‘dierentuinen’ zijn vaak verkapte, zogenoemde tiger farms waar de dieren worden gefokt voor de zwarte markt. Dierenwelzijnsactivisten dringen er al lang op aan bij de regering om deze tiger farms te sluiten.

Systeemverandering

Tanya Erzinclioglu was verzorger van de tijgers in de Tiger Temple, maar werd daarna dierenwelzijnsactivist. Ze is van mening dat het hele systeem van dierenwelzijn moet worden verbeterd in Thailand. Erzinclioglu:

“Er zijn betere richtlijnen voor dierentuinen nodig. Alle instanties moeten een verbeterslag maken, ook het ministerie van Nationale Parken.”

Praktijkvoorbeeld

In een van de oudste en grootste dierentuinen van het land, de Sriracha Tiger Zoo, leven meer dan 300 tijgers. Biggetjes en tijgerwelpen zitten samen in kooien. De kleinste jongen en biggetjes drinken gezamenlijk bij een zeug of soms bij een tijger. Alsof ze naar de marketingkreten van de Tiger Temple hebben geluisterd, waarmee een vreedzaam samenleven tussen de verschillende soorten werd gepromoot.

Bij ‘Shoot ’n Feed’ schieten toeristen met pelletgeweren op doelen boven een tijgerhok. Als ze de roos raken, valt er voedsel in het tijgerverblijf. De dieren vechten om de restjes. Elders staan de bezoekers in de rij om zich op de foto te laten zetten terwijl ze een welp de fles geven. Of ze kunnen een show bijwonen waar tijgers trucs uitvoeren, zoals door een brandende hoepel springen.

tijgertempel
Foto: sithu.smart via Compfight cc

Harde onderzoekscijfers

Tanya Erzinclioglu heeft een non-profitorganisatie opgericht: For Tigers. De organisatie zamelt geld in om tijgers betere leefomstandigheden te geven. Bovendien begon ze dierentuinen jaarlijks te onderzoeken.

In een rapport van juli, over 36 openbare dierentuinen, concludeerde Erzinclioglu dat in 74% van de faciliteiten tijgers in ondermaatse omstandigheden werden gehouden. Bijna 60% van de geïnspecteerde dierentuinen bood geen vers water aan de tijgers, en minder dan 20% had ruime verblijven waar de dieren zonder beperkingen of bemoeienis van mensen konden leven.

Mishandelingen

In sommige dierentuinen waren tijgers afgericht door dierenverzorgers die hen met een stok sloegen. Op veel farms waren de klauwen van de dieren verwijderd. Erzinclioglu en haar team telden 28 tijgers in verschillende dierentuinen die uren per dag aan korte kettingen werden gehouden, zodat de toeristen met hen konden poseren. Erzinclioglu:

“Er zijn nu meer tiger farms dan voor de sluiting van de Tiger Temple. Sommige dierentuinen zijn goed, maar over het algemeen zijn de faciliteiten heel slecht.”

Verkapte fokkerijen

De dierentuinen zijn vooral gericht op toeristen uit Aziatische landen. Jonge tijgers zijn het meest populair bij bezoekers. Oudere tijgers die niet meer van nut zijn, worden vaak uit het zicht gehouden in kleinere kooien met betonnen vloeren. Zij zijn het vaakst slachtoffer van illegale handel.

Het is niet moeilijk om tijgers in gevangenschap te fokken, en op veel farms worden veel meer tijgers geboren dan nodig is om toeristen te vermaken. Tijgerfokkerijen zijn echter illegaal in Thailand. Edwin Wiek, die de zwarte handel al jaren volgt, zegt dat ongeveer 20 bedrijven als tiger farms moeten worden beschouwd, niet als dierentuinen. Meer dan 80% van hun dieren zijn tijgers, en deze farms houden zich actief bezig met tijgerfokkerij.

toerisme
Foto credit: bulletsburning via Compfight cc

Jacht op wilde tijgers

Bovendien, legt Wiek uit, stimuleert het fokken in gevangenschap de jacht op wilde tijgers. Je verwacht het misschien niet, maar het voeden en grootbrengen van een tijger kost in Thailand meer dan naar het oerwoud gaan en er eentje doodschieten. Edwin Wiek legt uit dat het bestaan van tiger farms een markt creëert voor tijgerproducten, waardoor stropers weer gestimuleerd worden om op wilde tijgers te jagen.

Sterker nog, kopers betalen meer voor een wilde tijger dan voor een tijger die is gefokt. Wiek kan het niet genoeg benadrukken:

“Het fokken van tijgers heeft een direct effect op de wilde populatie. Het is veel goedkoper om er een in het wild te schieten.”

Tijgerproducten onverminderd populair

Tijgerhuiden, beenderen, penissen en andere lichaamsdelen zijn zeer gewild in China en Vietnam, met name voor de traditionele geneeskunde. De handel in tijgerproducten is schaamteloos. Minstens één farm biedt buitenlandse toeristen openlijk tijgerbottenpoeder aan als een zogenaamd gezondheidssupplement, aldus Edwin Wiek. Hij ziet dat farms ongehinderd hun gang kunnen gaan:

“Ik kan me niet herinneren dat een dierentuin die werd betrapt op illegale handel of bezit van illegale producten zijn vergunning verloor.”

Reactie Thaise toezichthouder

De directeur van Het Thaise bureau, Kanjana Nitaya, voor natuurbescherming houdt toezicht op de dierentuinen. Nitaya verklaarde dat alle dierentuinen van het land voldoen aan de vergunningseisen. Inspecteurs bezoeken de dierentuinen regelmatig en onderzoeken de gezondheid van de tijgers, die naar tevredenheid is, aldus Nitaya.

De Tiger Temple werd gesloten omdat er geen vergunning voor was verleend, maar andere dierentuinen die interactie tussen tijgers en toeristen faciliteren zijn niet bestraft. Nitaya benadrukt opnieuw dat deze farms vergunningen hebben en dat het bureau niet is bedoeld om te reguleren wat de dierentuinen doen met de dieren, maar om ervoor te zorgen dat ze goed worden verzorgd: “het is niet onze taak om hen te vertellen welke activiteiten ze moeten ontplooien.”

dierenleed
Op de foto met een tijger in Thailand | © World Animal Protection

Hoop vanuit Thailand

Het Wereld Natuur Fonds schat dat er nog 3.900 wilde tijgers op aarde over zijn, in geïsoleerde leefgebieden. India telt bijna 3.000 tijgers. Binnen dat land heeft men de handen ineengeslagen om hun leefgebied te beschermen en de populatie te vergroten.

Thailand is een van de weinige overgebleven landen in Zuidoost-Azië met een levensvatbare wilde tijgerpopulatie van ongeveer 250 tijgers. Onlangs werd zelfs een kleine groep tijgers ontdekt in een gebied in het noorden van Thailand waar ze al jaren niet meer waren gezien.

Tim Redford, trainingscoördinator bij de Freeland Foundation, een milieu- en mensenrechtenorganisatie, bevestigt dit goede nieuws:

“Tijgers paren hier nog steeds. Het is nog geen verloren zaak.”

Inteelt en ziekte

Als fokken in gevangenschap het laatste redmiddel voor de tijger zou zijn, dan zouden hier maar weinig tijgers in Thaise gevangenschap geschikt voor zijn. Inteelt komt heel veel voor en de meeste dieren zijn een kruising van ondersoorten zoals de Amoertijger, die oorspronkelijk uit Siberië en Noord-China komt, en Bengaalse tijgers, die uit India stammen. Er wonen relatief weinig Indo-Chinese tijgers in gevangenschap; dat is de inheemse ondersoort van Thailand.

tijgertelling
Foto: Tambako the Jaguar via Compfight cc

De oorzaak van de massale sterfte onder de Tiger Temple-dieren is inteelt. Andere dieren waren al ziek toen ze medio 2016 in beslag werden genomen. Het zou een standaardprocedure moeten zijn om zieke tijgers bij hun aankomst in quarantaine te plaatsen. In plaats daarvan werden ze in kleine kooien dicht bij elkaar geplaatst, waar besmettelijke ziekten zich gemakkelijk konden verspreiden.

Kort geleden nodigden ambtenaren journalisten uit voor een bezoek aan het Khao Prathap Chang Wildlife Breeding Center in Ratchaburi, een van de twee faciliteiten waar de Tiger Temple-tijgers werden gehouden. De groep zag twee tijgers die mogelijk uit de tempel kwamen, te midden van rijen lege kooien.

“Ik wil optimaal voor ze zorgen, zodat ze lang en gelukkig leven,” aldus de directeur van het centrum, Banpot Maleehuan. “Ik verwaarloos ze niet.”

Eén oplossing: sterilisatie

Volgens Wiek en Redford is sterilisatie van inteelttijgers en gekruiste tijgers misschien de beste strategie om beruchte dierentuinen en tiger farms te sluiten. Zonder nieuwe welpen kunnen toeristen ook geen dieren meer voeden, of ermee op de foto. Het zou de problemen met de dierentuinen en tiger farms binnen een jaar of 15 grotendeels oplossen. Wiek legt uit:

“Als je de bestaande wetten niet kunt handhaven, of als er zo veel corruptie is, is dit waarschijnlijk de enige manier om het fokken van deze tijgers te stoppen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Anne Douqué