Negen Nederlandse en Belgische dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND, GAIA, All For Animals, Bite Back vzw, Stichting Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood en VeggieSquad) hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Belgische minister van dierenwelzijn Ben Weyts. Ze eisen dat het haanslaan in Riemst en andere tradities in België zoals het ganskoppen, ganstrekken en gansrijden onmiddellijk stoppen.

ganstrekken
Organisaties eisen einde ganskoppen, ganstrekken en gansrijden in België | Foto: Pixabay

Dierenmishandeling als traditie

In België en Nederland zijn er verschillende lokale tradities waarbij dierenmishandeling centraal staat. Bij het haanslaan in Riemst worden ongehuwde vrouwen geblinddoekt waarna zij met een zwaard het hoofd van een speciaal hiervoor gedode haan moeten slaan. Bij het ganskoppen in Voeren gebeurt hetzelfde maar dan met een gans. In verschillende Antwerpse polderdorpen kent men het gansrijden waarbij het hoofd van een gedode gans wordt afgeslagen door ruiters. In Nederland wordt op Schiermonnikoog een haan 3 dagen lang in een mand opgesloten die op 18 meter hoogte hangt aan een mast. En in augustus vond op meerdere plaatsen het Zwientie Tikken plaats waarbij de varkens daarna gedood werden.

Dit soort perverse evenementen worden omschreven als “traditie” en “folklore”. In 2019 is dit echter niet meer en niet minder dan een achterhaald, barbaars en middeleeuws spektakel, waarbij dieren worden gebruikt, louter en alleen als vermaak.

Dienst Dierenwelzijn geeft toestemming

De dienst Dierenwelzijn houdt deze tradities niet tegen. Het haanslaan werd juist weer toegelaten nadat de gemeente Riemst samen met de dienst Dierenwelzijn een charter had uitgewerkt. Dit charter zou de folklore en het dierenwelzijn met elkaar moeten verzoenen, maar van verzoening is geen enkele sprake. Het evenement geeft een geheel verkeerd voorbeeld van hoe respectvol met dieren om te gaan.

Bovendien probeert de gemeente Riemst het haanslaan te legitimeren door het te doen voorkomen alsof het “immaterieel cultureel erfgoed” is. Nochthans is het nooit als dusdanig door Unesco erkend. Ook het argument dat de haan niet nodeloos gedood is omdat hij nadien wordt opgegeten, houdt geen steek. Het dier wordt niet volgens de levensmiddelenhygiëne gekoeld en is wettelijk gezien dus niet geschikt voor consumptie. De haan wordt simpelweg voor vermaak vooraf gedood. Dit is onacceptabel.

Dierenbelangenorganisaties slaan handen ineen

De negen dierenbelangenorganisaties hebben een gezamenlijke brief verstuurd naar minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts. Daarin eisen ze dat perverse tradities met echte dieren worden vervangen door diervriendelijke en respectvolle alternatieven. In Nederland is het voor het ganstrekken bijvoorbeeld verplicht om een kunstgans te gebruiken en in België worden tegenwoordig geen katten, maar knuffels van het Belfort in Ieper gegooid.

Ze stuurden ook brieven naar de burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst waar het haanslaan in augustus plaatsvond, de gemeente Voeren waar het ganskoppen in september plaatsvond en naar de Dienst Dierenwelzijn die deze activiteiten niet tegenhoudt. Op sociale media vragen de organisaties dierenvrienden om ook zelf een brief aan minister Weyts te sturen.

Persbericht Animal Rights