Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China dringt het besef eindelijk door dat de illegale handel in wilde dieren niet alleen veel diersoorten bedreigt met uitsterven, maar ook de menselijke gezondheid zeer ernstig kan schaden. De overdracht van het Wuhan-virus vond plaats op een markt waar ook illegaal wilde dieren verhandeld werden en lijkt afkomstig van slangen of vleermuizen.

Illegale handel in wilde dieren bedreigt ook de mens
Illegale handel in wilde dieren (markt in Myanmar) o.a. bedreigde schubdieren en slangen | Foto: Dan Bennett/Wikipedia

China heeft de handel in wilde dieren per direct verboden, omdat ze drager kunnen zijn van ziekten die ook op mensen overgedragen worden. Deze zogeheten zoönosen zijn levensgevaarlijk voor de mens wanneer er nog geen geneesmiddel beschikbaar is. Enkele voorbeelden van zoönosen zijn ebola, het Marburgvirus, rabiës, de pest, Q-koorts en H5N1 (vogelpestvirus).

Zoönosen worden zowel veroorzaakt door virussen als bacteriën, maar ook door prionen: ziekmakende deeltjes die kunnen ontstaan uit normale eiwitten – onder meer in de hersenen – zoals bij BSE (gekkekoeienziekte). Een zoönose hoeft dus niet per se afkomstig te zijn van een wild dier; ook dieren als koeien en geiten (Q-koorts) kunnen ons erg ziek maken.

Een zoönose hoeft niet afkomstig te zijn van een wild dier | Foto: publiek domein

Naast de handel in en het houden van levende (wilde) dieren kan ook het eten van bushmeat zorgen voor de overdracht van voor de mens dodelijke ziekten. Het ebola- en HIV-1 virus zijn hiervan voorbeelden, die onder meer overgedragen kunnen worden door het vlees te eten van chimpansees of gorilla’s.

Stop alle handel in wilde dieren

Het verbod op de handel in wilde dieren in China zal, nu de mens er schade door ondervindt, waarschijnlijk streng nageleefd worden. Zo is althans de verwachting, want China kent op papier wel dergelijke verboden, maar in de praktijk wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd op markten als in Wuhan. En aangezien China er werkelijk alles aan doet om het nieuwe coronavirus in te dammen is de boodschap duidelijk: stop direct met de handel in (exotische) wilde diersoorten, want de risico’s zijn enorm, zowel voor de dieren als voor de mens.

Illegale handel in wilde dieren bedreigt ook de mens
Eenden, duiven en kippen op een markt in China | Foto: publiek domein

Er zijn inmiddels voorbeelden te over dat een pandemie – een wereldwijde verspreiding van een dodelijke (nieuwe) ziekte – constant op de loer ligt. Karen Soeters, oprichter van House of Animals:

“De oproep om geen wilde dieren te kopen en verhandelen geldt niet alleen voor China of bijvoorbeeld Afrika, maar voor iedereen, waar ook ter wereld. De handel in exotische wilde diersoorten is uit den boze, want de gezondheidsrisico’s zijn enorm, nog los van al het dierenleed gepaard gaande met deze vreselijke handel.”

Er is in deze handel op zich geen onderscheid tussen legale of illegale praktijken, want ook een legaal gekocht exotisch dier kan ons dermate ziek maken dat een algeheel verbod niet meer dan logisch lijkt. Maar omdat dit niet snel te verwachten valt is het devies om geen enkele exotische diersoort meer aan te schaffen.
.

  • Lees ook:

Ebola enorme bedreiging voor gorilla’s in Congo

.
Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel