Vier dierenorganisaties (Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft, Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend (EDEV) en De Faunabescherming) vragen via onder andere social media aan Moslims of zij in verband met 4 oktober Dierendag dit jaar op het Offerfeest in plaats van een dier te slachten geld willen offeren voor armen in eigen land of voor armen en oorlogsslachtoffers en vluchtelingen in andere landen. Dit is volgens de Koran geoorloofd.

schaap - moslims
Foto: Wikimedia Commons 

Als reactie op een brief van de dierenorganisaties die zij eerder naar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) stuurden schrijft voorzitter Rasit Bal dat:

“steeds meer moslims kiezen om hun offer te sturen naar gebieden waar mensen zeer arm zijn” en “de aangesloten moskee-organisaties collecteren de ‘offergelden’ van moslims die een offer willen brengen en die ‘gelden’ worden besteed daar waar de behoefte zeer groot is. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de wereldwijde armoede en ondervoeding.”

De dierenorganisaties juichen deze ontwikkeling toe maar betreuren dat het CMO het niet als haar taak ziet om via de moskeeën of de imams de Moslims actief te vragen om in plaats van vlees geld te offeren.

Op 4 oktober is het Dierendag, speciaal gewijd aan de bevordering van het welzijn van dieren. Op deze dag staan veel mensen stil bij het leed dat dieren op allerlei gebied wordt aangedaan, onder andere in de vee-industrie, de proefdierlaboratoria, de bontfokkerijen, de jacht enzovoort. Het Offerfeest, waarop duizenden dieren (zonder voorafgaande bedwelming) zullen worden geslacht, begint dit jaar precies op Dierendag.

De dierenorganisaties vinden dit een wrange samenloop van omstandigheden, en voor velen zal het een pijnlijke en moeilijk te verdragen gedachte zijn dat juist op deze dag duizenden dieren in het kader van een feest zullen worden gedood. De dierenorganisaties ervaren hetzelfde met de Christelijke feesten, met name Kerst, waarop, ook door veel Christenen, buitensporig veel vlees wordt gegeten, waaronder veel wild, terwijl voor veel anderen, ook vaak Christenen, Kerst een feest van vrede voor alle schepselen betekent. De dierenorganisaties  hebben daarom  in het verleden mensen opgeroepen Kerst een feest van vrede voor mensen én dieren te laten zijn en juist dán geen vlees te eten. Dat zullen zij ook dit jaar weer doen.

Persbericht EDEV