De recente ebola-uitbraak in Democratische Republiek Congo vormt niet alleen voor mensen een dreiging. Ook voor mensapen, waaronder gorilla’s en chimpansees, is het levensbedreigend. Het ebolavirus is daarmee de zoveelste dreiging voor een diersoort die het al zo ontzettend zwaar te verduren heeft.

gorilla’s
Gorilla | Foto: publiek domein, via Gorilla Stichting Nederland

Waarom vormt ebola ook een dreiging voor de gorilla? Vleermuizen zijn de meest waarschijnlijke bron voor het ebolavirus. Dit virus is dan ook aangetroffen in verschillende vleermuissoorten die in Afrika leven. Zij verspreiden het virus onder meer via hun ontlasting. Verschillende dieren in het Afrikaanse tropische regenwoud, zoals chimpansees, gorilla’s en antilopen, kunnen met het virus worden besmet. De verspreiding naar mensen kan vervolgens plaats vinden als zij deze dieren slachten, want gorilla’s worden ook gegeten voor hun vlees, het zogeheten bushmeat. En zo kan het virus zich verder verspreiden.

Desastreuze vermindering
Ebola vormt net als bij de mens een dodelijke bedreiging voor de chimpansees en gorilla’s. In de jaren ’90 en in 2002-2004 was er een aantal ebola-uitbraken in Noordoost-Gabon en de Congo-Brazzaville, het leefgebied van de westelijke laagland gorilla. In 2004 stierf zelfs 90 tot 95 procent van de westelijke laaglandgorilla’s in twee onderzoeksgebieden in Congo-Brazzaville. Buiten deze gebieden stierven in Gabon en Congo-Brazzaville naar schatting nog eens honderden, zo niet duizenden gorilla’s. Een desastreuze vermindering van het aantal gorilla’s was het gevolg.

gorilla’s
Ebola vormt een enorme bedreiging voor deze gorilla’s | Foto: publiek domein, via Gorilla Stichting Nederland

Gorilla’s zijn al lange tijd slachtoffer van stroperij, ontbossing, ziekte en oorlogen. Zelfs voor de productie van mobiele telefoons moet het leefgebied van de gorilla het ontgelden, vanwege mijnbouw voor grondstoffen. Volgens de laatste schattingen zijn er slechts 367.000 gorilla’s in het wild over en nemen de dreigingen niet af, zoals nu weer in Congo.

Ernstig bedreigd
Zaterdag 9 juni was het Nationale Gorilla Dag, sinds vorig jaar in het leven geroepen door de in 2015 opgerichte Gorilla Stichting Nederland. De stichting vraagt aandacht voor de almaar toenemende bedreigingen die de gorilla als diersoort ondervindt, mede omdat bij het grote publiek onvoldoende bekend is dat het om een, officieel geclassificeerde, ernstig bedreigde diersoort gaat.

gorilla’s
De zeldzame Grauer gorilla (moeder met jong) waarvan nog slecht 3.800 in het wild levende individuen voorkomen | Foto: publiek domein, via Gorilla Stichting Nederland

Persbericht Gorilla Stichting Nederland