Ondanks dat de Iberische lynx nog steeds tot de zeldzaamste wilde katachtigen behoort, groeit de populatie de laatste jaren gestaag. Het Spaanse World Wildlife Fund meldt dat het aantal Iberische lynxen in tien jaar tijd is toegenomen van 177 naar 475 exemplaren. Op de Rode Lijst is het dier nu opgeschoven van “ernstig bedreigd” naar “bedreigd”.

Iberische lynx
De populatie Iberische lynxen groeit al enige jaren | Foto credit: cadviodi via Compfight cc

Succesvolle herintroductie
Al eerder schreef PiepVandaag over het stijgende aantal Iberische lynxen. Deze lijn zet gelukkig goed door. Natuurbeschermers zijn blij dat alle beschermingsmaatregelen van de laatste jaren hun uitwerking hebben op het aantal lynxen in Spanje en Portugal. Mede dankzij een uitgebreid herintroductieprogramma, waarbij elk jaar jonge Iberische lynxen worden uitgezet in hun oorspronkelijk leefgebied, worden meer en meer lynxen waargenomen en planten zij zich voort in alle vier introductiegebieden: Nationaal Park Coto Donana, in de Sierra Morena, Montes de Toledo en in West Sistema Central. Dit is in jaren niet voorgekomen en geeft hoop voor de toekomst.

Bedreigingen
Ondanks alle goede vooruitzichten, is het voortbestaan van deze lynxensoort nog lang niet veiliggesteld. Jagers, stropers en verkeer maken veel slachtoffers onder de roofkatten. In 2016 zijn 15 Spaanse lynxen doodgereden, waarvan 13 in Andalusië. Het WNF wil nu langs drukke wegen borden te plaatsen, waarbij het verkeer wordt gewaarschuwd voor overstekende lynxen. Ook waart de konijnenziekte myxomatose nog steeds rond in het gebied. Een groot deel van de konijnenpopulatie, de belangrijkste prooi van de Iberische lynx, is verdwenen.

Balkanlynx
Uit andere gebieden in Zuid-Europa werd vorig jaar ook goed nieuws gemeld. Jarenlang gingen biologen ervan uit dat de balkanlynx, een ondersoort van de Europese lynx, was uitgestorven. De kat werd door de lokale bevolking nooit waargenomen, ondanks de jacht op de lynx. Dankzij speuren met nieuwe technieken en volgen van sporen heeft een onderzoeksteam, na vier jaar, eindelijk een Balkanlynx waargenomen dankzij een cameraval. Ook in de Balkan wordt nu een plan opgezet om het aantal Balkanlynxen te laten groeien, net als in Spanje en Portugal.

Door voorlichting te geven aan de bevolking willen natuurbeschermers meer bekendheid geven aan de Balkanlynx. Dat betekent dat ook het leefgebied, het Mavrovo Nationaal park in Macedonië en het Munelagebergte in Albanië, moet worden beschermd en de stroperij worden aangepakt. Pas als een eind wordt gemaakt aan jacht en stroperij, ziet de toekomst van deze lynxensoort er goed uit.

Bronnen: Wereld Natuur Fonds, Stichting SPOTS ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven