Eyes on Animals logoDe Paardenmarkt Zuidlaren moet dierenwelzijn serieus gaan nemen en het ondertekende Protocol Welzijn Paardenmarkten daadwerkelijk gaan naleven. Deze oproep doet Eyes on Animals na haar dierenwelzijninspectie op de markt van 15 oktober. De paardenmarktorganisatie had –terwijl zij meer dan 2000 paarden verwachtte– maar één dierenarts ingehuurd die slechts beperkte tijd aanwezig was. Ook werden enkele trekpaarden met een (verboden) gecoupeerde staart toegelaten, waren enkele tientallen pony’s sterk vermagerd en kreeg het merendeel van de paarden geen drinken.

Zuidlaren
Mager paard op paardenmarkt Zuidlaren | Foto ©Eyes on Animals

“Dit Protocol Paardenwelzijn moet geen dode letter blijven.”

Twee (vrijwillige) inspectieteams van Eyes on Animals losten elkaar af zodat wij vanaf circa 1 uur ’s nachts tot 16:45 ’s middags aanwezig konden zijn op de paardenmarkt in het Drentse Zuidlaren. Daar waren dit jaar 1679 paarden en 10 ezels aanwezig – ruim 600 paarden minder dan de organisatie zei te verwachten. Dit zorgde ervoor dat de paarden in ieder geval genoeg staruimte hadden.

Jonge veulens en kruising zebra

Trucks en trailers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit onder meer Spanje, Polen en Engeland. Opvallend was dat er veel veulens en jaarlingen aanwezig waren: sommige veulens nog maar net afgespeend, hetgeen te zien was aan de pogingen om onder elkaars buiken naar melk te zoeken. Opvallend was de aanwezigheid van een kruising (hybride) zebra. Deze werd verkocht naar het buitenland. Vanaf januari 2014 gaat de zogenaamde ‘Positieflijst voor te houden zoogdieren’ gelden, en wordt het verboden om in Nederland steppezebra’s te houden, omdat het zeer moeilijk is om in de natuurlijke gedragsbehoeften van dit wilde dier te voorzien. Naar verwachting zullen kruisingen ook onder dit verbod vallen. Eyes on Animals vindt het een aandachtspunt voor dierenwelzijnstoezichthouders om te kijken of particulieren met (kruising)zebra’s de komende tijd ‘van hun dieren af willen’ via paardenmarkten. Niet alleen ‘pure’ zebra’s, maar ook de kruisingen hebben de ‘wilde’ kenmerken dat ze erg temperamentvol zijn, erg lijden onder stress en daardoor agressief kunnen worden.

Risico’s van gebrekkig toezicht

Gelukkig hebben de Eyes on Animals-inspecteurs geen mishandelingen gezien, hoewel er regelmatig ruw met de paarden werd omgegaan. Het uitladen van paarden verliep veelal onrustig, mede doordat het lawaai van de kermis paarden deed schrikken. Zorgwekkend is dat de organisatie Zuidlaren het toezicht op dierenwelzijn onvoldoende heeft gewaarborgd. Dit brengt risico’s met zich mee als een paard medische hulp nodig heeft of als er een mishandeling zou plaatsvinden.

Zuidlaren
Paard in shock | Foto ©Eyes on Animals

Geen eerste (paarden)hulp

Eén incident illustreerde dit; rond 03.00 ’s nachts uur steigerde een paard tegen een boom, viel op de grond en hing zichzelf bijna op. Omstanders sneden het touw los en bedekten hem met stro. Het duurde lang voordat Eyes on Animals iemand van de organisatie kon vinden: een dierenarts van de organisatie was niet aanwezig. Die werd gebeld en arriveerde pas om 04.00 uur. Bijna een uur lang lag het paard in de regen op de grond, voordat het uit eigen kracht weer kon opstaan. Pas om 05.00 uur kwamen er andere dierenartsen en twee dierenartsen van de NVWA. Andere dierenbeschermingsorganisaties waren in het geheel niet aanwezig tijdens deze markt en de dierenarts van de organisatie vertrok alweer laat in de ochtend.

Verboden gecoupeerde staarten

Er stonden vier trekpaarden op de markt met gecoupeerde staarten. Deze ingreep is in Nederland sinds 2001 verboden, en ook geldt er sinds kort een tentoonstellingsverbod voor paarden met een gecoupeerde staart. De aanwezige NVWA heeft dit verbod niet gehandhaafd. De verwachting is namelijk dat dit tentoonstellingsverbod – net zoals dat van honden met een gecoupeerde staart – door het College van Beroep voor het bedrijfsleven zou worden uitgelegd als “inperking van het vrij verkeer van goederen en diensten” (Bespreking Wet Dieren, 21-3-2013).

Zuidlaren
Magere paarden met gecoupeerde staarten | Foto ©Eyes on Animals

Dat neemt niet weg dat Zuidlaren haar eigen verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Deze marktorganisatie heeft samen met de twee andere grootste paardenmarkten in Nederland, Hedel en Elst, afgesproken in het Protocol Welzijn Paardenmarkten dat paarden wier staart voor september 2001 is gecoupeerd niet worden toegelaten op hun markten. Dit protocol is vastgesteld in 2011, samen met de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), de Sectorraad Paarden en de Landelijke Dierenbescherming.

Doorweekte ezels en dorstige paarden

’s Nachts heeft het bijna onophoudelijk geregend. De tien aanwezige ezels raakten extra doorweekt, omdat hun vacht nauwelijks bescherming biedt tegen regen. Het bieden van beschutting voor ezels is daarom noodzakelijk. De Zuidlarense organisatie had wel goed gezorgd voor zaagsel en stro, zodat de ondergrond voor de paarden niet te glad werd. Ook positief was dat de paarden doorgaans niet te strak waren aangebonden. De juiste lengte van het touw bepalen blijft lastig, omdat te lang aanbinden het risico van ophanging of verstrengeling met zich meebrengt, terwijl een paard dat te kort vaststaat niet kan eten of kan gaan liggen als het uitgeput raakt aan het einde van de lange dag.

De marktorganisatie had gezorgd voor voldoende hooi en daar werd door velen ook van gebruikgemaakt. Echter: hoewel er enkele watertanks stonden, maakten handelaren hiervan nauwelijks gebruik. Gedurende de hele inspectieperiode op de markt heeft Eyes on Animals slechts één paardeneigenaar zijn zojuist aangeschafte dieren drinken zien geven. Emmers die bij de drinkbakken stonden waren tijdens de nacht ‘verdwenen’. Eyes on Animals raadt de organisatie aan om het water geven zelf te regelen door mensen in te huren of de aanwezige stewards deze taak te geven.

5 paarden in 2-paardstrailer

Twee buitenlandse handelaren negeerden de regels wat betreft beladingdichtheid. Ze hadden al vier pony’s in een 2 paardstrailer geladen, en wilden via het voordeurtje nog een shetlander erbij laden. Eyes on Animals betrapte ze op heterdaad en haalden de NVWA exportkeuringsinspecteurs, tegen wie ze zeiden dat het niet de bedoeling was de paarden zo te vervoeren. Verder verliep het inladen over het algemeen rustig en was er ook een aantal grote trucks die niet-slachtpaarden vervoerden die keurige voorzieningen hadden in hun wagens: tussenschotten, bedding, individuele waterbakken en hooi.

Eyes on Animals wil om tafel

De marktmeester van de Zuidlaarder markt was ’s nachts niet aanwezig en leek overdag niet geïnteresseerd toen Eyes on Animals hem aanbevelingen gaf om het dierenwelzijn op de markt beter te waarborgen (toezicht veeartsen vanaf de eerste aanvoer tot het laatste vertrek van paarden, zelf water aanbieden aan paarden, weren van paarden met gecoupeerde staart en van te magere (verwaarloosde) paarden). De marktmeester wilde Eyes on Animals-inspecteurs bovendien niet helpen bij het vinden van de NVWA-dierenartsen die wel aanwezig waren op de markt, maar niet als dusdanig herkenbaar waren.

Eyes on Animals-rapport met bevindingen

De marktorganisatie Zuidlaren en de gemeente Tynaarlo krijgt binnenkort een rapport opgestuurd met onze bevindingen en aanbevelingen. Ruim vóór de volgende markt in 2014, wil Eyes on Animals graag aan tafel met beide partijen om ervoor te zorgen dat het Protocol Welzijn Paardenmarkten daadwerkelijk wordt uitgevoerd: het mag geen dode letter blijven. Daarbij zijn de NVWA en de Dierenbescherming ook uitgenodigd.

De paardenmarkt in Zuidlaren zou een voorbeeld kunnen nemen aan de paardenmarkt in het Brabantse Hedel, waar nadat Eyes on Animals misstanden aan de kaak stelde in 2010, veel verbeteringen zijn doorgevoerd en de situatie voor de aanwezige dieren vele malen beter is geworden.

Beeldmateriaal van de paardenmarkt kun je hier bekijken.

©PiepVandaag.nl  Eyes on Animals