In januari werd het nertsenfokverbod van kracht. Helaas krijgen de nertsenhouders nog tot 2024 om af te bouwen of over te schakelen naar een andere bedrijfstak, maar toch ben ik blij dat we in Nederland hebben laten zien dat het ons menens is met een einde aan de bontfokkerij.

Nertsenfokverbod
Op bezoek in Finland

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, de NFE, is nu naar het Europese hof gestapt. Hun belangrijkste argument tegen het nertsenfokverbod is de verplaatsing van nertsenhouderijen naar het buitenland. Als het daar mag, mogen we het in Nederland niet verbieden. Met als belangrijkste argument de verplaatsing naar het buitenland, lopen de nertsenhouders achter de feiten aan. Niet de fokkerijen verplaatsen zich, maar het verbod!

Vorige week was ik te gast in Finland. Vier lokale dierenbeschermingsorganisaties hebben de handen ineen geslagen en 70.000 handtekeningen opgehaald voor een burgerinitiatief tegen de bontfokkerijen. Door enkele parlementsleden werd ik vervolgens uitgenodigd om te komen spreken over ons fokverbod. In Finland werd namelijk ten tijde van het Nederlandse verbod op het fokken van vossen en chinchilla’s voor bont (in 2008) met scepsis gereageerd: wel makkelijk om iets te verbieden als het amper gevolgen heeft. De sector was erg klein in Nederland en er werd door de fokkers eenvoudig omgeschakeld naar nertsen. Ook met een verbod op de import van zeehonden- honden- en kattenbont liep Nederland voorop, maar ook hier trof het onze eigen economie niet. Het verbod op de nertsenhouderij was echter andere koek: Nederland is na Denemarken en China de grootste exporteur van nertsenhuiden. Met verbijstering moest het Finse parlement concluderen dat het ons menens is met een einde aan deze verschrikkelijke en vooral onnodige bontindustrie. Ik heb in Finland uitgelegd dat bont een onnodig luxeproduct is, dat een meerderheid van de bevolking het niet wil en dat de nertsenhouders ruimschoots gecompenseerd worden en tijd genoeg hebben om over te schakelen naar een andere bedrijfstak.

Op dezelfde dag gaf ik een presentatie voor het publiek en afgevaardigden van dierenbeschermingsorganisaties. Vanuit de hele regio kwamen mensen voor advies. Zo zijn er in zowel Estland als Letland voldoende handtekeningen opgehaald voor behandeling van een fokverbod in het parlement. De bewustwording staat in deze landen echter nog aan het begin. Met verbazing werd gereageerd op mijn uiteenzetting van het traject: in 1998 werd er in Nederland een motie ingediend die een einde moest maken aan de nertsenhouderij en in 2014 was de wet een feit. Dat is 16 jaar lobbyen, onderzoek en actie voeren! Gelukkig hoeft niet iedere dierenbeschermingsorganisatie het wiel opnieuw uit te vinden en kon ik materiaal, campagne-ideeën en onderzoek aanleveren die zo van toepassing zijn in andere Europese landen.

En het verbod spreidt zich verder uit. Een maand na de Nederlandse de wet volgde Slovenië. Daarmee is Slovenië na Groot Brittannië, Kroatië, Oostenrijk en Bosnië het zesde Europese land met een verbod. Volgende week spreek over de technische aspecten en het politieke proces van ons nertsenfokverbod tijdens een hoorzitting in het parlement van België. Er tekent zich al enige tijd een meerderheid af bij onze buren om de nertsenfokkerijen te verbieden, maar de politici wilden eerst wel eens zien of Nederland echt door zou zetten. In juli reis ik af naar Zweden. Ook daar is de discussie losgebarsten nu Nederland heeft laten zien dat het echt kan: een einde aan de bontfokkerijen.

Ondanks alle hoopvolle ontwikkelingen blijft de bontfokkerij in andere landen natuurlijk nog plaatsvinden. Moeten we het daarom hier blijven toestaan, in afwachting van een wereldwijd verbod? Wat Bont voor Dieren betreft niet. We hebben als land altijd een keuze. Het feit dat elders iets gebeurt dat moreel verwerpelijk is, betekent niet dat ook hier dat moreel verwerpelijke plaats zou moeten vinden. Als dat zo zou zijn zou nooit enige morele vooruitgang in de wereld mogelijk zijn. Sterker: de laagste morele norm zal overal gaan gelden.

Nicole van Gemert, Directeur Bont voor Dieren ©PiepVandaag.nl