Net als in Nederland gaat het in Frankrijk ook slecht met de akker- en weidevogels. Uit onderzoek is gebleken dat de populatie van de Franse plattelandsvogels de afgelopen 15 jaar met 30 procent is afgenomen, en dat hieraan nog geen einde lijkt te komen. In tegendeel, want de afname lijkt alleen maar te versnellen.

weidevogels
30 procent van de Franse weidevogels is verdwenen | Foto: publiek domein

De schrikbarende afname van Franse akker- en weidevogels blijkt uit de jaarlijkse vogeltellingen. Daarbij wordt gekeken naar vier groepen vogels, te weten de algemene soorten die geen echte voorkeur hebben voor een specifieke omgeving, en verder de bos, weide- en stadsvogels.

Van vogelsoorten als de veldleeuwerik, de ortolaan en de grasmus is één op de drie verdwenen. Nog schrikbarender is de afname van de patrijs, waarvan in de afgelopen 15 jaar de populatie met maar liefst 80 procent is geslonken.

weidevogels
Patrijs | Foto: publiek domein

Neonicotinoïden
Als boosdoener wordt gewezen naar het gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden als neonicotinoïden. Door de schaalvergroting in de landbouw ontstaan steeds grotere gebieden met alleen maar monoculturen, en wanneer daar ook nog eens pesticiden als neonicotinoïden gebruikt worden verdwijnen alle insecten, en daarmee het voedsel voor de akker- en weidevogels. Frédéric Jiguet is coördinator van het Franse vogeltelprogramma:

“Sinds de negentiger jaren zien we een constante afname van vogels in landbouwgebieden. We moeten ons absoluut zorgen maken over de biodiversiteit. Je moet er toch niet aan denken dat je op het platteland alleen nog het gekras van wat kraaien, het koeren van een duif of het gekrijs van eksters hoort? In de grote graangebieden kan dit voorjaar wel eens een ‘stille lente’ worden.”

weidevogels
Geen insecten, geen weidevogels | Foto: publiek domein

Biologische landbouw
Jiguet pleit dan ook voor een snelle ‘vergroening’ van de landbouw met biologische teelt en meer ruimte voor verwildering, waardoor wilde planten en kruiden weer de ruimte krijgen en de insecten terugkeren. En dat geldt niet alleen voor Frankrijk, want ook uit landen als Groot-Brittannië, Zweden en ons eigen lang komen dezelfde alarmerende cijfers en zijn dezelfde oplossingen absoluut noodzakelijk. Jiguet is echter somber over de aanpak van het probleem, want:

“Wie gaat dat opbrengen als de hele agrarische sector zwaar onder druk staat door de economische vereisten?”

Bron: MSN ©AnimalsToday.nl Bart van Riel