Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in, die drie wetten vervangt: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Deze natuurwet biedt dieren als dassen, adders, boommarters en vele andere dieren straks (nog) minder bescherming dan nu.

natuurwet
©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In de jaren 80 waren er nog zo’n 800 dassen in ons land en regelmatig werd er eentje aangereden. Natuurbeschermingsorganisatie Das en Boom neemt het op voor deze dieren: mede door deze vereniging leven er tegenwoordig zo’n 6.000 dassen in ons land. Binnenkort is de das echter opnieuw in gevaar.

Journaliste Lucienne van Ek sprak hierover met Jaap Dirkmaat, oprichter van Das en Boom. Volgens hem is het allemaal de schuld van Henk Bleker.

“Toen deze man in 2010 aan de macht kwam dacht hij: zo, en nu afrekenen met al die klotenatuurbeschermingsregels! Zijn ambtenaren zeiden: ja dat kan, maar niet die van Europa, want daar komen we niet mee weg. Toen zei Bleker: nou, als we dan niet van de internationale regels voor natuur af kunnen, dan schaffen we in ieder geval onze eigen nationale regels voor natuur af. In 2012 verdween Bleker gelukkig van het toneel. Maar de huidige staatssecretaris blijkt toch in de geest van Bleker verder te gaan en heeft nu met die nieuwe wet de hele natuurwetgeving gewoon over de heg gegooid, richting provincies. Die mogen nu de details gaan uitwerken.”

Nederland het op een na leegste land van Europa
Volgens Dirkmaat wordt het begrip ‘heel ernstige schade’ in de nieuwe wet uitgebreid. Wilde, kwetsbare dieren die zijn ingedeeld in categorie twee, zoals dassen, en schade veroorzaken aan mensenbelangen zoals sportvelden of golfbanen, mogen straks eenvoudiger in aantallen worden gereduceerd zodat er geen noemenswaardige schade meer wordt aangericht.

“Deze in ons land kwetsbare soorten komen elders in Europa nog zo royaal voor, dat Brussel strenge Europese bescherming niet noodzakelijk vindt. In veel grotere landen met een minder dicht wegennet worden dassen niet zo bedreigd als in volgepakt Nederland.”

“Wij hoeven ons maar voor een paar soortjes uit te sloven van Europa, want wij zijn toch al het land dat na Malta de minste biodiversiteit heeft. Ecologisch gezien zijn wij het op één na leegste land van Europa. Om je dood te schamen!

Bespottelijke indruk

“Los van dit alles: zo maak je op de bevolking natuurlijk een bespottelijke indruk. Je hebt voor miljoenen geïnvesteerd, onder meer in dassentunnels, waar ook andere dieren gretig gebruik van maken. Je hebt van alles verlangd en geëist van jagers, van boeren, van gemeentes. Allerlei dingen mochten niet doorgaan, want de das! En nu is dat beest eindelijk gered en dan gaat de overheid ineens zeggen: laat nou maar weer zitten. Het is gewoon slap beleid.”

Wegvangen te veel gedoe
Das en Boom wordt geregeld ingehuurd voor het verantwoord wegvangen van dassen, waarbij dierenwelzijn voorop staat. Dirkmaat verwacht dat er meer verzoeken zullen komen om de dieren te verplaatsen naar plekken ‘waar ze minder in de weg lopen’. Maar ook denkt hij dat overheden en bedrijven zich er veel makkelijker vanaf zullen maken.

“Straks met die nieuwe natuurwet kunnen mensen besluiten dat wegvangen en verhuizen te veel gedoe is en dat je ze ook gewoon kunt verjagen. Uitroken. Dan wordt de dieren dus ’s ochtends de toegang tot hun heel oude burcht ontzegd en moeten ze maar zien hoe ze tussen het drukke autoverkeer door een nieuwe plek vinden om te wonen. Wij voorzien een grote stijging van het aantal doodgereden dassen als die provincies straks allemaal maar een beetje lukraak hun eigen interpretaties gaan geven aan die nieuwe natuurwet. Als mensen kwaad willen, dan kunnen ze een heel eind komen.”

Beperkte bescherming
In principe blijven dassen weliswaar ook in de nieuwe wet beschermde dieren, evenals hun burchten, maar minder dan voorheen. Dirkmaat:

“Als je straks dassen verstoort met boswerkzaamheden, dan zeg je gewoon dat dit niet je bedoeling was. Eerst was elke vorm van verstoring strafbaar, maar volgens de nieuwe wet alleen als je dat opzettelijk hebt gedaan.”

Bron: Reporters Online ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen