In België is een kuiken uit het ei gekropen van een koppel zeearenden. Het stel roofvogels nestelt in natuurreservaat De Blankaart in Woumen, West-Vlaanderen. De kersverse ouders heten Paul en Betty en ze zijn de eerste zeearenden met kuiken in België in ruim 500 jaar waarnemingen. Hoewel zeearenden geen bedreigde vogels zijn, is het daarom bijzonder nieuws dat de vogelsoort in België broedt. Voorlopig is er sprake van één kuiken.

zeearenden met kuiken
Na ruim 500 jaar weer zeearenden met kuiken in België | Foto (Haliaeetus albicilla): publiek domein

Het is niet eerder officieel gedocumenteerd dat er ooit een kuiken van een zeearend is geboren in België. De Haliaeetus albicilla, beter bekend als Europese zeearend en soms ook witstaartzeearend genoemd, is een ongewone verschijning in België. Het koppel zeearenden verblijft sinds vorig jaar april in De Blankaart. In de herfst begonnen ze met het bouwen van een nest. Er is inmiddels één kuiken geboren. Of er nog een tweede komt is onduidelijk. Conservator van De Blankaart, Guido Vandebroucke:

“Ik merkte ineens een verandering op in het voedergedrag van de zeearenden. Ze begonnen duidelijk eten te geven met hun snavel naar beneden. Je merkt gewoon dat er leven is op het nest. Ook de houding van de zeearenden op het nest is veranderd. Ze zitten veel hoger, wat standaard gebeurt als er een jong is.”

.

#GNvdD: Steeds meer zeearenden broeden in Nederland

Zeearenden met kuiken: do not disturb!

Om Paul en Betty te beschermen, heeft de lokale overheid een gebied rond het nest ingesteld waar indringers niet welkom zijn en waar ze een boete van maximaal € 500.000,- kunnen krijgen. Vandenbrouke:

“Er is een veiligheidszone afgebakend van 300 meter. Daar is het verboden om te komen. Ook wij moeten met onze boottochten een aangepaste route varen dit voorjaar, maar we hebben het ervoor over. Ook drones in het gebied zijn verboden. Er staan zware boetes op. Vogelliefhebbers kunnen de zeearenden zien op de boogbrug, vanuit de vogelkijkhut en de vogelkijktoren. Daar kun je ze het beste zien en foto’s nemen. Dichterbij kan niet.”

.

Primeur voor België

De zeearend wordt wel gezien in België, maar een broedgeval is nooit eerder gedocumenteerd. De kans is groot dat het om nakomelingen gaat van de zeearenden in Nederland. In maart van dit jaar werd bekend dat het koppel aan het broeden was. Normaal leggen zeearenden twee eieren. Ze beginnen te broeden op het eerste ei en enkele dagen later volgt er een tweede. Vandebroucke zei in maart:

“We zijn heel blij, want sinds gisteren zit Betty op haar nest. Dat betekent dat ze een ei heeft gelegd. Het is een primeur voor België. Er bestaan geen geschriften waaruit we op kunnen maken dat de zeearend hier ooit heeft gebroed. Het is uniek in ons land. Het broedproces duurt ongeveer 38 dagen. Eind april mogen we dus een kuiken verwachten. Als alles goed gaat, duurt het nog twee maanden voordat het kuiken zich kan verplaatsen, dat zal ergens in juli zijn.”

Als een van Europa’s belangrijkste arenden, had de terugkeer van deze ooit wijdverspreide vogel al veel eerder moeten plaatsvinden. De aantallen liepen vooral in de 20e eeuw snel terug. Door jacht, vervuiling en verlies van leefomgeving was de zeearend tot voor kort volledig verdwenen in West-Europa.
.

Comeback zeearend

Zeearenden zijn bezig met een comeback. Onlangs zijn er populaties verschenen in Oost-Frankrijk en Nederland. Ook zijn er herintroducties uitgevoerd in Groot-Brittannië en Ierland. Nu zijn er meer dan 6.000 broedparen in Europa en staat de soort op de Rode Lijst van de IUCN als ‘minst zorgwekkend’.

Natuurpunt is een vrijwilligersorganisatie die de kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen beschermt en herstelt. Natuurpunt heeft een stemming gehouden over de mogelijke namen voor het pasgeboren jong. De meerderheid heeft gekozen voor de namen ‘Gloria’ en ‘Guido’. Gloria verwijst naar het glorierijke moment voor de Blankaart en Guido is de naam van de conservator. Natuurpunt:

“Iedereen is welkom om op kraambezoek te gaan. Maar blijf zeker op de paden en respecteer de ingestelde veiligheidszone. Voorlopig kun je de ouders op het nest zien.”

Bronnen:

#GNvdD: Adoptiekuiken van zeearend Murphy vrijgelaten in het wild

©AnimalsToday.nl Jane Sauer