Tag: Jaap Dirkmaat

verborgen camera
Binnenland, Nieuws

Natuurwet brengt dassen in gevaar 

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in, die drie wetten vervangt: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Deze natuurwet biedt dieren als dassen, adders, boommarters en vele andere dieren straks (nog) minder bescherming dan nu. In de jaren…

Korhoen
Binnenland, Nieuws

Korhoen dreigt uit te sterven 

De Sallandse Heuvelrug is het enige gebied in ons land waar deze hoenders nog voorkomen. Maar ook de populatie in dit Nationale Park neemt af. Daarom ziet de provincie Overijssel er geen heil meer in nog verder te gaan met het reddingsplan en stapte Gedeputeerde…