Tag: intensieve landbouw

steenmarters
Binnenland, Kort, Nieuws, Opinie, Wetenschap

Friese steenmarters moeten dood! 

De teruggang van weidevogels in Nederland wordt zelden toegekend aan menselijke activiteiten. Doorgaans krijgt een dier de schuld, zoals zwerfkatten, roofvogels, vossen en in Friesland ook steenmarters. Er worden afschotvergunningen verleend, terwijl de steenmarter een beschermde diersoort is. Zinloos, vinden deskundigen. “In gebieden waar vergunningen…

Wilde hamster
Buitenland, Kort, Nieuws

Vlaanderen komt op voor behoud van de hamster 

De Vlaamse overheid heeft haar goedkeuring gegeven aan drie soortbeschermingsprogramma’s voor de wilde hamster, de grauwe kiekendief en de kwartelkoning. Om het programma voor de hamster te laten slagen en het dier voor uitsterven te behoeden wordt door de overheid ieder jaar zo’n 80 hamsters…

Grutto
Opinie

Ingezonden brief: Weidevogels in De Wieden 

Als boswachter in De Wieden heb je een veelzijdige baan. In dit grootste laagveenmoeras van Europa, dat eigendom van Natuurmonumenten is, zijn er veel taken die uitgevoerd moeten worden. Hieronder valt ook het monitoren van Flora en Fauna. Elk voorjaar tel ik dan ook de…