De populatie van alle inheemse vogelsoorten in het Verenigd Koninkrijk is sinds 1970 met 11 procent afgenomen, zo blijkt uit een nieuw overheidsrapport. Het aantal zeevogels nam af met 28 procent, maar de weidevogelpopulatie spant de kroon: die is afgelopen 50 jaar ruimschoots gehalveerd door intensieve landbouw.

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw | Foto (zomertortel): publiek domein

De weidevogelpopulatie is met 57 procent afgenomen sinds 1970. Dit gaat om soorten als de Engelse patrijs, zomertortel, spreeuw, ringmus en de grauwe gors. Hoewel de daling het grootst was tussen 1970 en 1990 zijn nieuwe maatregelen die de weidevogels hadden moeten beschermen niet voldoende geweest om te voorkomen dat de populaties jaar na jaar blijven dalen. Ook het aantal inheemse zeevogels in het Verenigd Koninkrijk is sinds 1980 met 28 procent afgenomen. Echter, de zeevogelpopulatie is zich de afgelopen vijf jaar enigszins aan het herstellen.

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
Ringmus | Foto: publiek domein

Intensieve landbouw nekt weidevogelpopulatie

Al met al wordt er volgens hoofd natuurwetenschapper Mark Eaton van de Britse Vogelbescherming (RSPB) onvoldoende gedaan om deze continue daling van aantallen inheemse vogels te stoppen. De afgelopen 20 jaar is dr. Eaton betrokken bij de jaarlijkse wilde vogelpopulatierapporten vanuit de overheid.

“We hebben meer dan de helft van onze weidevogels verloren. Ongeveer driekwart van het Verenigd Koninkrijk is landbouw; het is heel bepalend voor ons landschap. Toen ik dit 20 jaar geleden begon te doen, was mijn focus om dit te veranderen. Maar na al die tijd gaat het nog steeds de verkeerde kant op.”

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
Intensieve landbouw oorzaak forse teruggang aantallen weidevogels | Foto: publiek domein

Natuurvriendelijk boeren

De continue daling in aantallen weidevogels is volgens dr. Eaton gelinkt aan de intensieve landbouw, waarbij er nog maar weinig leefomgeving voor de vogels is overgebleven en waarbij ze meer zijn blootgesteld aan schadelijke, vervuilende stoffen. Om het tij te keren voor de krimpende weidevogelpopulatie moet de overheid meer steun uittrekken voor boeren om natuurvriendelijk te gaan werken.

“We weten de oplossingen die de vogels kunnen helpen. We hebben veel wetenschappelijk bewijs hoe vogelaantallen toenemen als boeren natuurvriendelijk gaan boeren. Maar de steun van de overheid is nog onvoldoende om dit op grote schaal te laten gebeuren, zodat het aantal weidevogels weer de goede kant opgaat.”

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
Kruidenrijke landschappen zijn goed voor insecten en weidevogels | Foto: publiek domein

Bosvogels

Volgens het rapport is het aantal bosvogels met 27 procent verminderd sinds 1970 en de laatste 5 jaar met 7 procent. Echter, dit cijfer verhuld het feit dat sommige bosvogelsoorten zijn toegenomen, waar andere soorten dramatische dalingen hebben doorgemaakt. Zo zijn de populaties van de zwartkop, de sitta zanger en de grote bonte specht verdubbeld, terwijl aantallen van de kleine bonte specht, de matkop en de grauwe vliegenvanger fors zijn verminderd. Volgens dr. Eaton moeten de bossen in het Verenigd Koninkrijk worden hersteld om deze soorten zich te laten herstellen.

“Het planten van bomen geeft bosvogels en andere wilde dieren weer kansen. Maar het moet wel de juiste boom op de juiste plek zijn. De afgelopen decennia zijn vaak de verkeerde bomen op de verkeerde plek geplant.”

Volgens een overheidsrapport dat vorige week verscheen, is Engeland nog ver weg van de aanbevolen doelen als het gaat om het planten van bomen.

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
De matkop heeft het moeilijk | Foto: publiek domein

Zeevogels

De zeevogelpopulatie in het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met een bijzonder grote bedreiging door de klimaatcrisis, volgens dr. Eaton.

“We weten dat klimaatverandering onze mariene ecosystemen sneller beïnvloed dan onze terrestrische ecosystemen. We zien snelle veranderingen in de verspreiding van planktonsoorten. Deze beïnvloeden de vissoorten, wat weer een domino-effect heeft op soorten zoals de drieteenmeeuw. We zien een sterke afname van onze drieteenmeeuwen als gevolg hiervan.”

Weidevogelpopulatie VK gehalveerd door intensieve landbouw
Drieteenmeeuwen | Foto: MPF/Wikimadia

Verbetering beloofd

Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Milieu, Voedselvoorziening en Agrarisch Zaken is de langdurige daling van sommige broedvogelpopulaties een bron van zorg en zal het VK na de Brexit opeens wel in staat zijn om iets te doen, waarbij de EU wordt aangewezen als schuldige voor het eigen falende natuurbeleid:

“Daarom starten we, na jarenlang inefficiënt en overdreven bureaucratisch beleid voorgeschreven vanuit de EU, onze eigen agromilieumaatregelen die een belangrijke rol zullen spelen in het beschermen van onze dalende soorten, inclusief de weidevogels. Ook ontwikkelen we een strategie voor de bescherming van onze wereldwijd belangrijke zeevogelpopulaties. Beschermde gebieden in Engeland bieden een belangrijke habitat voor veel zeldzame en bedreigde vogelsoorten. Vanuit het commitment ‘Nature Recovery Network’ zullen we de leefomgevingen verbeteren, uitbreiden en beter met elkaar verbinden voor vogels en andere wilde dieren.”

Bron:

©AnimalsToday.nl