Nieuw onderzoek toont aan dat de hoeveelheid insecten in het beschermde Puerto Ricaanse regenwoud El Yunque dramatisch is afgenomen. Omdat in dit gebied geen grootschalige landbouw is en er ook geen insecticiden gebruikt worden blijft temperatuurstijging in het regenwoud als enige aanwijsbare oorzaak over. Klimaatverandering doet de dieren verdwijnen en dat is een alarmerende boodschap.

insecten
Het El Yunque National Park in Puerto Rico | Foto: publiek domein

Toen de Amerikaanse onderzoeker Bradford Lister de insectenpopulatie in het park in 1976 in kaart bracht waren er zestig keer meer van deze dieren dan in 2013, zo heeft zijn laatste onderzoek aangetoond. Ook is de hoeveelheid insecteneters dramatisch afgenomen, van vogels tot hagedissen. Het viel Lister direct op dat er minder vlinders waren en dat het niet meer krioelde van de vliegende beestjes.

insecten
Het viel meteen op dat er minder vlinders waren | Foto: Michael Rivera/Wikimedia

Sterfhuis
Sinds 1976 is volgens onderzoekers de gemiddelde temperatuur in het Puerto Ricaanse regenwoud met 2 graden Celsius gestegen. Er wordt vaak gesproken over opwarming door klimaatverandering in de vorm van ‘hoeveel kunnen we aan?’. Men kijkt daarbij vooral naar tastbare risico’s als schade door extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging. Maar vaak wordt bij opwarming vergeten dat een ecosysteem in balans is binnen een veel kleiner raam aan variabelen.

Zolang een omgevingsfactor langzaam verandert kan een ecosysteem zich prima aanpassen, dat is evolutie. Maar worden in een kort tijdsbestek – zoals enkele decennia – de afwijkingen te groot, dan kan een ecosysteem dat in balans was zomaar veranderen in een sterfhuis voor grote groepen dieren en planten. En zodra er een belangrijke schakel uit de voedselketen verdwijnt is dat van invloed op alle soorten uit de voedselkringloop.

Te weinig insecten oorzaak zwaluwsterfte

‘Zonder insecten gaat alles dood’ wordt wel gezegd en dat is waar. Ze bestuiven voedsel van dier en mens en dienen zelf ook weer als maaltijd. Zonder insecten eten wij geen fruit, noten of bessen, is er geen voedsel voor gierzwaluwen, roodborstjes, kikkers, hagedissen of padden. Zonder insecten verandert een regenwoud, verdwijnt het voedselaanbod en neemt de biodiversiteit af. Regenwouden zijn, net als oceanen, de longen van de aarde en onmisbaar voor ons allen. Een tekort aan insecten in Puerto Rico is dus op termijn net zo van invloed op het leven hier.

Waar zijn alle insecten gebleven?

Landbouw, insecticiden, klimaat
Wie oplet ziet dat ook hier opvallend minder insecten zijn. Het Duitse onderzoek uit 2017 dat 76 procent minder insectengewicht telde heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat schaalvergroting in de landbouw, monoculturen en gebruik van specifieke insecticiden de insecten in Europa een enorme klap hebben toegediend. Het lijkt nu aangetoond dat klimaatverandering ook een grote vinger in de pap heeft bij de wereldwijde afname van de aantallen insecten.

Natuurmonumenten luidt noodklok om drastische afname insecten

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel