De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en Piepvandaag.nl zal vanaf vandaag elke dag één doelstelling behandelen.

School vissen

Vandaag de eerste doelstelling:

Onderneem actie om de verzuring van de oceanen te verminderen!

Momenteel lost meer dan 26 % van de CO2 die door menselijke activiteiten vrijkomt in de atmosfeer, in het zeewater op, waardoor dit zuurder wordt (de pH wordt verlaagd; om precies te zijn: als de pH van het water zakt van 8,4 naar 8,3 is het water 30 % zuurder geworden) en het  gehalte van het belangrijke carbonaat-ion in de oceanen afneemt. Het carbonaat-ion is van levensbelang voor plankton en schaaldieren die carbonaat omzetten in kalk. Het zijn vooral phytoplankton, zoöplankton en ook sommige weekdieren die aan de basis staan van de voedselketens in zee, die door de verzuring ernstig bedreigd worden. Hierdoor wordt de hele voedselketen bedreigd!

Dit “andere” CO2-probleem is nog maar recentelijk, n.l. in de afgelopen tien jaar bekend geworden en er is nog veel onderzoek nodig voordat men zinvolle projecten kan starten om te voorkomen dat ecosystemen in de oceanen zich niet meer kunnen herstellen. Maar intussen moet snel actie worden ondernomen om de gevolgen van verzuring tegen te gaan.

De Unesco heeft drie voorstellen:

  1. Start een interdisciplinair en wereldwijd programma van risico-analyse op het gebied  van de oceaan-verzuring, teneinde op wereld-, regionaal- en nationaal niveau voorspellingen te doen over de gevolgen, inclusief de sociaal-economische, die de beleidsmakers kunnen gebruiken. Stel ook vast wanneer het point of no return is bereikt, wat dus betekent dat ecosystemen zich niet meer kunnen herstellen;
  2. Discussies in de VN over de CO2-uitstoot moeten niet alleen gaan over het broeikaseffect, maar ook over de verzuring van het oceaanwater en de gevolgen daarvan voor ecosystemen;
  3. Bevorder wetenschappelijk onderzoek en reserveer menskracht om de gevolgen van de verzuring van het oceaanwater op de ecosystemen in de oceanen beter te begrijpen.

Bron ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande