De Vlaamse overheid heeft haar goedkeuring gegeven aan drie soortbeschermingsprogramma’s voor de wilde hamster, de grauwe kiekendief en de kwartelkoning. Om het programma voor de hamster te laten slagen en het dier voor uitsterven te behoeden wordt door de overheid ieder jaar zo’n 80 hamsters uitgezet in Zuid-Limburg. Voordat de dieren worden uitgezet, wordt eerst geïnvesteerd in een gebied met voldoende voedsel en beschutting. Deze manier van werken is nieuw in Vlaanderen en wordt voortaan ingezet op specifiek maatwerk voor de diverse bedreigde soorten.

Wilde hamster
Foto: katanski [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
De wilde hamster kwam tientallen jaren geleden nog overal voor in België. Helaas ging het daarna slechter en slechter met deze soort en nu wordt hun aantal op zo’n 30 exemplaren geschat, een schim van wat het ooit was. Dankzij intensieve landbouw kunnen hamsters geen voedsel meer vinden, maar ook door het gebrek aan beschutting komen veel dieren voortijdig aan hun einde. Met een klein aantal dieren is dit desastreus voor de soort. De Vlaamse overheid wil nu meer gaan doen aan landschapskwaliteit.

Om aan deze kwaliteit te voldoen wordt de komende vijf jaar ongeveer 125 hectare akkerland ‘hamstervriendelijk’ gemaakt en worden jaarlijks 80 hamsters uitgezet in Zuid-Limburg. In het verleden bestonden al overeenkomsten met boeren om op bepaalde percelen het graan niet te oogsten. Het soortbeschermingsplan komt nu met een tweede spoor waarbij nieuwe overeenkomsten worden ingezet die landbouwproductie en hamstervriendelijk beheer laten samengaan. Bijvoorbeeld het, vlak na de graanoogst, inzaaien van snelgroeiende mengsels. Zo ontstaat betere beschutting voor de hamsters en zij leveren zaden, voordat de winterslaap van de hamster begint.

Deze methode is niet alleen goed voor de stand van de hamster, maar ook andere soorten zoals patrijs, haas, veldleeuwerik en grauwe gors liften mee dankzij beheermaatregelen. Als de stand van de hamster toeneemt in Zuid-Limburg, hopen natuurbeschermers ook in andere gebieden in Vlaanderen hamsters te introduceren. Het succes hangt af van de samenwerking tussen alle betrokkenen, overheid, boeren en natuurbeschermers.

Bron: Natuurpunt.be ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven