Wat is het effect van de dierenpolitie, meldnummer 144 en de strengere strafmogelijkheden? Volgens criminoloog en psycholoog Ilse van Leiden zijn er niet meer strafzaken geweest, maar is er wel veel meer aandacht voor dierenwelzijn.

Politie
Foto: RTVKatwijk

 

Van Leiden werkt voor Bureau Beke in Arnhem, dat in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht welk effect de komst van de 125 dierenagenten en het meldnummer heeft gehad in de eerste helft van 2012.

“Er komt meer aan het licht doordat centrale meldpunt en omdat de politie alerter is”, zegt psychologe en criminologe Van Leiden. “Ook bij het publiek is er meer aandacht.”

In de eerste helft van het onderzochte jaar registreerde de politie 28.000 dierenzaken. In heel 2011 waren dat er 46.000. Een flinke stijging dus .

Ongeveer de helft van de meldingen op 144 ging over mogelijke verwaarlozing en de andere helft over vermoedens van mishandeling van dieren of andere incidenten. De politie ondernam op basis van de melding een op de vijf keer actie. In de helft van de gevallen bleek er niets aan de hand maar in een op de vier gevallen bleek er wel degelijk sprake van dierenmishandeling of –verwaarlozing.

“De registratie neemt toe”, zegt onderzoeker Van Leiden. “Voor mensen die 144 bellen, is de situatie meestal moeilijk in te schatten. Dan is het goed als er iemand naar kijkt. Zo’n vijftig meldingen per dag zet 144 door naar de politie. Die treft soms ook andere zaken aan, kindermishandeling bijvoorbeeld”.

Het feit dat er geen sprake is van een stijging van het aantal strafzaken is makkelijk te verklaren. Veel wordt bestuursrechtelijk afgehandeld.

Volgens woordvoerder Dik Nagtegaal van De Dierenbescherming is dat een goede zaak. “Met alleen een boete ben je er niet. Het is ook lang niet altijd in het belang van een dier om dit uit de vertrouwde omgeving weg te halen. Wij maken liever afspraken met de eigenaar en controleren dan na een paar weken of er sprake is van verbetering. Vaak gaan onze inspecteurs samen op met de politie. Samen kunnen we waarschuwen: als er geen verbetering optreedt, komt er alsnog een strafzaak. Dat werkt goed,” aldus Dik Nagtegaal.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl