Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een schokkend advies ontvangen van de wetenschappelijke commissie die is aangesteld om onderzoek te doen naar de zeehondenopvang in Nederland. Uit dit rapport blijkt dat deze commissie de minister aanraadt om zieke of gewonde zeehonden voortaan zoveel mogelijk aan hun lot over te laten en desnoods af te maken op het strand. Daarnaast zouden jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, oftewel huilers, pas na 24 uur gered mogen worden. Dat betekent dat veel van deze jonge dieren van de honger zullen sterven.

zeehonden
Foto: Andreas Trepte/Wikimedia

Stichting DierenLot is zeer verontwaardigd over dit advies en is daarom een petitie gestart, juist ook omdat de  minister beloofd heeft dat er in het advies zowel ruimte moest zijn voor de visie van natuurbeschermers (die denken aan soortbehoud) als dierenhulpverleners (die opkomen voor elk dier in nood). Maar in het rapport is veel te weinig rekening gehouden met het dierenwelzijn en het feit dat je volgens de wet verplicht bent om elk  dier in nood te helpen.

Jaarlijks 500 zeehonden doodgeschoten in Duitsland
In Duitsland, Schleswig Holstein, is het inmiddels al heel ‘normaal’ dat jagers zo’n 500 zeehonden per jaar doodschieten. Ondanks hevige protesten van dierenliefhebbers en het feit dat de zeehond een beschermde diersoort is. Jagers  mogen zelf beslissen of een zeehond naar de opvang gaat of niet. Hierdoor is maar een handjevol zeehonden daadwerkelijk in de opvang gebracht en gered!

Een soortgelijke constructie stelt de commissie nu aan de minister voor. Zij wil dat er alleen nog maar speciale ‘zeehondenwachters’ worden aangesteld die mogen beoordelen of een zeehond mag worden gered of niet. Daarmee wordt het goede werk van vele tientallen vrijwilligers teniet gedaan en zelfs strafbaar gesteld.

zeehonden
Zwaar vermagerde huiler op het strand | Foto: Wikimedia (maker onbekend)

Kostenbesparing
Als ‘helpen’ volgens de minister betekent: zeehonden dood maken terwijl zo’n  dier nog uitstekend te redden valt, lijkt het hier puur om een ordinaire kostenbesparing te gaan. DierenLot vraagt  de minister dan ook om geld te steken in het opvangen van zeehonden in plaats van in het opleiden van zeehondenjagers.

Met dit rapport draaien we de klok 55 jaar terug, toen de zeehondenjacht in Nederland verboden werd! DierenLot doet een dringend beroep op minister Schouten om het advies naast zich neer te leggen. Het is tijd om eerst de belofte na te komen dat er óók serieus wordt gekeken naar dierenwelzijn en de wens om een zeehond in nood te willen helpen als dit dier door mensen in de problemen is gekomen. Want elk dierenleven telt!

Petitie
Teken de petitie voor de zeehonden hier.

zeehonden
Zeehonden op een zandbank | Foto: Lenie ’t Hart

Persbericht Stichting DierenLot