Met het kopen van producten van merken als Heinz en Yakult werk je onbewust mee aan de vernietiging van het regenwoud. Zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door milieuorganisatie Global Canopy. Merken als Kraft Heinz, Starbucks en Yakult kopen grote hoeveelheden aan soja om het vee te voeden voor de zuivel die ze in hun producten gebruiken. Hiervoor worden grote stukken regenwoud ontbost. De ontbossing draagt bij aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarin we ons nu bevinden. Met het kopen van deze merken, werk je dus (onbewust) mee aan deze crisis.

regenwoud
Heinz en Yakult vernietigen het regenwoud | Foto: Pixabay

Volgens milieuorganisatie Global Canopy wordt elke zes seconden een gebied ter grootte van een voetbalveld vernietigd om producten zoals soja, vlees, palmolie, leer, hout of papier te produceren. De vernietiging van deze wouden is een van de grootste oorzaken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Voor het jaarlijkse Forest 500 Report van Global Canopy bekeken ze wereldwijd 350 bedrijven, die de grootste hoeveelheid van dit soort producten produceren, verhandelen of gebruiken. Daarbij werd ook gekeken naar hun kredietverstrekkers.

Miljoenen liters melk

Global Canopy kwam tot de conclusie dat 107 bedrijven, die voor hun product vlees, vis, zuivel of eieren gebruiken, erin falen de samenhang te zien tussen hun product en de daarmee gepaard gaande ontbossing van het regenwoud. Onder deze bedrijven zitten Kraft Heinz, die kazen en crèmes maakt, en Starbucks, die jaarlijks miljoenen liters melk gebruikt. Bijna 80 procent van de sojaoogst ter wereld wordt gevoerd aan vee voor de vlees- en zuivelindustrie, zo schatten de experts. De grote bedrijven falen erin een halt toe te roepen op het verlies van cruciale bossen, wat bijdraagt aan de natuur- en klimaatcrisis. Consumenten die deze merken kopen, dragen zo onbewust bij aan de vernietiging van tropische regenwouden, terwijl de bedrijven dagelijks miljoenen producten maken die bijdragen aan ontbossing.

Geen beleid

Opvallend is volgens de onderzoekers, dat eenderde van de grote bedrijven die handel drijven in de genoemde producten geen beleid heeft om ontbossing te vermijden. Yakult niet, Starbucks niet en ook Heinz heeft in zijn beleid geen beloftes opgenomen omtrent het gebruik van soja of vlees. Ook bijna 100 grote financiële instanties, waaronder vermogensbeheerder BlackRock, negeren de ontbossing in hun beleid en dragen zo bij aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis, volgens de analyse. Daar tegenover staan bedrijven, die wel een beleid omtrent ontbossing door de grondstoffen die ze gebruiken hebben gepubliceerd, zoals Unilever, Marks and Spencer, Sainsbury’s en Morrison’s.

Niki Mardas, directeur van milieuorganisatie Global Canopy:

“Er is geen oplossing voor klimaatverandering zonder een oplossing voor ontbossing. Toch kijkt een meerderheid van ’s werelds grootste financiële instituten de andere kant op als het om dit cruciale onderwerp gaat. Sommige doen grote uitspraken over klimaatverandering, maar falen erin echt een beleid op ontbossing te hebben.”

Loze beloften

Ontbossing en de landbouw die ervoor terugkomt hebben een enorm aandeel in het ontstaan van de schadelijke broeikasgasemissies. Ook is eerder al veelvuldig gepubliceerd, hoe de verandering van natuur naar een landschap met landbouw een van de grootste factoren is achter de biodiversiteitscrisis.

In de 2014 New York Declaration on Forests beloofden overheden en bedrijven ontbossing uit hun toeleveringsketen te verwijderen vóór 2020. Maar sinds die tijd is, volgens Climate Focus, het gemiddelde verlies aan tropisch regenwoud versneld met 44 procent. Met jaarlijks een verlies van een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk aan uitbreiding van de landbouw.

In een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds geeft meer dan driekwart van de mensen in het Verenigd Koninkrijk aan, dat ze niet willen dat producten die zij kopen bijdragen aan de wereldwijde ontbossing.

De reacties op het onderzoek van de grote bedrijven, zoals Heinz en Yakult, laten zich raden. Yakult geeft aan dat het beschermen van de natuur op onze aarde hun “grootste missie” is. Heinz “blijft gericht op een verantwoorde productie en de daarmee gepaard gaande gevolgen in kritische gebieden”.

Bron:

©AnimalsToday.nl