In een brief aan het Limburgs parlement liet de gedeputeerde Mackus (CDA) van natuur onlangs weten dat hij een nieuw plan ging goedkeuren waarin het mogelijk wordt gemaakt om bevers te doden. Nu mag dat niet, omdat de bever een beschermde diersoort is, waarvoor de provincie Limburg zelf een beschermingsprogramma ontwikkelde.

bevers
Knaagsporen van bevers bij Elsloo | Foto: screenshot video

Jaren geleden heeft de provincie Limburg zelf bevers uitgezet, omdat de bever een unieke soort is die juist goed kan overleven in de Limburgse wateren. Daarbij hoorde een beschermingsprogramma, in samenwerking met de waterschappen. Het aantal bevers is gegroeid, en voor problemen zijn telkens passende oplossingen gevonden. Maar nu wil de provincie het doden van bevers mogelijk gaan maken, omdat het beschermingsprogramma opeens te duur wordt gevonden.

Dood
Tot nu toe  zijn er in het beschermingsprogramma telkens oplossingen gevonden voor problemen die zich voordeden, bijvoorbeeld door het plaatsen van rasters en gaas, het verwijderen van dammen als die overlast geven, het beverproof maken van bomen of, indien onvermijdelijk, het verplaatsen van de dieren. Maar gedeputeerde Mackus kiest liever voor de dood dan voor het vinden van oplossingen. Het nieuwe plan is gemaakt door de Faunabeheereenheid, waarin de jagers zijn vertegenwoordigd.

Sleutelsoort
De Partij voor de Dieren wil dat er geld komt om het beschermingsprogramma voor deze zogeheten ‘sleutelsoort’ door te zetten. Karen Soeters sprak hierover, onder meer met Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Limburg:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
©Animals Today