Jaren geleden heeft de provincie Limburg zelf bevers uitgezet, omdat de bever een unieke soort is die juist goed kan overleven in de Limburgse wateren. Daarbij hoorde een beschermingsprogramma, samen met de waterschappen. Het aantal bevers is gegroeid, en voor problemen zijn telkens oplossingen gevonden. Maar nu wil de provincie het doden van bevers mogelijk gaan maken, omdat het beschermingsprogramma te duur wordt gevonden. De Partij voor de Dieren wil dat er geld komt om het beschermingsprogramma door te zetten.

bevers
Foto: © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In een brief aan het Limburgs parlement heeft de gedeputeerde van natuur laten weten dat hij een nieuw plan gaat goedkeuren, waarin het mogelijk wordt gemaakt om bevers  te doden. Nu mag dat niet, omdat de bever een wettelijk zwaar beschermde diersoort is. En omdat de provincie zelf in het verleden de bevers heeft uitgezet, in samenwerking met de waterschappen, en daar een beschermingsprogramma op heeft gezet.

Het plan is gemaakt door de Faunabeheereenheid, waarin de jagers zijn vertegenwoordigd.

Oplossingen
Tot nu toe  zijn er in het beschermingsprogramma telkens oplossingen gevonden voor problemen die zich voordeden, o.a. door rasters, gaas, verwijderen van dammen als die overlast geven, het beverproof maken van bomen of uiteindelijk het verplaatsen van dieren. Het plan van de faunabeheereenheid geeft zelf aan dat er ook nog andere oplossingen zijn, die tot nu toe nog niet zijn toegepast. Zoals het aanwijzen van leefgebieden en het aankopen van gronden.

bevers
Foto: © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Jagers
In plaats van het beschermingsprogramma uit te breiden, vraagt het plan er nu om de jagers de dieren te laten doden. Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren:

“Het is ongelooflijk dat de provincie haar eigen beschermingsprogramma niet wil doorzetten. Kennelijk is geld nu belangrijker dan de levens van deze unieke dieren, waar veel inwoners van genieten en waarom Limburg bekend staat.”

Het gaat om dierenlevens of geld, maar het is meer dan dat. Plusquin:

“Eigenlijk draait de provincie hiermee een Limburgse traditie de nek om, puur om financiele redenen. Totaal onnodig, want we kunnen ook de leefgebieden beschermen, of  aankopen. Gedeputeerde Mackus (CDA) is net begonnen. Hoe wil hij bekend staan: als echte natuurman die een leefgebied voor bevers opent, of laat hij de jagers hun gang gaan?”

bevers
Foto: Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Persbericht PvdD Limburg