Kroondomein Het Loo moet het hele jaar openblijven voor publiek, wil koning Willem-Alexander de miljoenensubsidie voor onderhoud van het landgoed behouden. Hiertoe heeft demissionair minister Schouten besloten, ruim 3 jaar nadat een motie hiertoe van de PvdD door de Tweede Kamer werd aangenomen. Kiest de koning anders, dan gaat de geldkraan dicht.

Kroondomein dicht voor jacht? Dan de geldkraan dicht!
Kroondomein dicht voor jacht? Dan de geldkraan dicht! | Foto: publiek domein

Ieder jaar sluit de toegang tot Kroondomein Het Loo tussen 15 september en Tweede Kerstdag, zodat de koning en zijn gevolg kunnen jagen op wilde zwijnen en herten. Deze sluiting is echter in conflict met de eis dat natuurgebieden en landgoederen die het bezit zijn van de staat – en daarmee van ons allemaal – 358 dagen per jaar tussen zonsopgang en -ondergang opengesteld moeten zijn voor het publiek. Deze eis hangt samen met het verkrijgen van staatssubsidie voor het onderhoud.

Afgelopen 5 jaar kreeg de koning 4,7 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het Kroondomein, dat in 1959 door koningin Wilhelmina aan het volk werd geschonken onder voorwaarde dat de vorst of vorstin het vruchtgebruik hield. Naast de royale subsidie kan de koning dus ook nog een zakcentje bijverdienen aan bijvoorbeeld houtkap. Kroondomein Het Loo is met 10.400 hectare het grootste aaneengesloten Nederlandse landgoed.

Kroondomein dicht voor jacht? Geldkraan dicht!
Foto: via Faunabescherming

Kroondomein dicht? Geldkraan dicht!

Hoewel de motie van de Partij voor de Dieren om het Kroondomein jaarrond open te houden door de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018 werd aangenomen, legde het kabinet de uitslag naast zich neer. Hierdoor kon de vorst ongestoord doorgaan met de jachtpartijen, zonder pottenkijkers of mogelijk demonstranten tegen de hobbyjacht. Duizenden hectaren natuurgebied werden met instemming van de regering 3 maanden afgesloten voor privégebruik, onder het mom van de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de vorst, terwijl dat bij andere landgoederen maximaal 1 hectare mag zijn. Tevens mag er jaarlijks slechts een afsluiting zijn van 1 week voor onderhoud en wildbeheer (afschot), niet 3 maanden.
.

Open Brief aan de Koning over gesloten houding rond Kroondomein

.
Niet alleen de PvdD en dierenorganisaties, maar ook juristen waren het oneens met de ongelijke behandeling van Het Loo vergeleken met andere landgoederen, hetgeen veel weg had van vriendjespolitiek. Zij vonden dat de koning oneigenlijk gebruik maakte van de 4,7 miljoen euro subsidie.

Maar vandaag is aan die ongelijke behandeling plotseling toch een einde gekomen, want demissionair minister Schouten van LNV heeft op de valreep in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de geldkraan alsnog dichtgaat wanneer het Kroondomein blijvend 3 maanden afgesloten wordt voor de jacht. Eind van dit jaar eindigt de lopende subsidieperiode van 5 jaar en het is nu aan de koning om eieren voor zijn geld te kiezen: ofwel het Kroondomein jaarrond open en een miljoenenvergoeding voor de onderhoudskosten, of 3 maanden afsluiting om te jagen en alle onderhoud uit eigen zak betalen. Voor dit jaar geldt die keuze nog niet en het Kroondomein zal als vanouds vanaf 15 september het privéjachtgebied van de Oranjes en hun kornuiten zijn.

houtkap
De koning kan een zakcentje bijverdienen aan houtkap | Foto: publiek domein

Gelijke monniken, gelijke kappen

Mogelijk heeft de koning na alle kritiek zelf de deur opengezet voor de beslissing van Schouten, want deze zomer zei hij tijdens de fotosessie voorafgaand aan zijn vakantie:

“Ik wil dat Het Loo precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland.”

De koning sprak daarbij tevens van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Overigens zou  de vorst er ook voor kunnen kiezen om geen subsidie meer aan te vragen, waardoor hij zelf de openingstijden mag bepalen. Dit zou echter zijn reeds onder druk staande populariteit niet ten goede komen.

Bronnen:

Einde koninklijke jachtprivileges in Kroondomein Het Loo

©AnimalsToday.nl BVR